Gång- och cykelväg går till nämnden

NEJ TACK. Många av invånarna vid Frontmannavägen ogillar planerna på en gång- och cykelväg. Bild: Mostphotos

Stadsutvecklingsnämnden i Borgå vill besluta om gång- och cykelväg från Frontmannavägen till Veteranvägen.

Kommunteknikchef Kari Hällström har godkänt en vägplan som bland annat inbegriper en ny gång- och cykelväg från Frontmannavägen 1a till Veteranvägen på frontmannahusområdet i Näse.

Stadsutvecklingsnämnden beslutade enhälligt vid sitt möte på tisdagen att använda sin upptagningsrätt i den här frågan.

När den nya vägplanen lades till påseende fick den nio olika anmärkningar. Flera invånare motsätter sig att gång- och cykelvägen byggs och många önskar sig i stället fler farthinder.

Stadsutvecklingsnämnden vill nu se en större helhet, där det framgår hur både den tunga och den lätta trafiken rör sig på området. När utredningen är klar går ärendet till nämnden för beslut.

Mer läsning