Gång- och cykellederna ett frågetecken – behandlingen av Jontas idrottspark flyttades till augusti

KRÄVANDE OMRÅDE. Åkrarna där idrottsparken enligt planerna ska byggas består av sulfidlera och kan drabbas av översvämningar. Därför ska marken fyllas ut. Bild: Kristoffer Åberg

– Man har byggt upp en byråkratisk maskin som gör att den som vill förbättra trivseln i byarna drar en verkligt lång nit, säger Rose-Marie Backström som är initiativtagare till Jontas idrottspark i Hangelby.

Först handlade planerna om en trädgårdsby, sedan om en större idrottspark. Nu ser idrottsparken ut att så småningom bli verklighet, om än i en nedbantad version. Det stora problemet har varit sulfidle...