Gammelbacka skola städas under sportlovet

STÄDAS. Under sportlovet väntar storstädning i Gammelbacka skola. Bild: ARKIV/Kristoffer Åberg

Under sportlovsveckan utförs en grundlig städning i huvudbyggnaden i Gammelbacka skola. Med det försöker man förbättra inomhusluften.

Inomhusluften i Gammelbacka skola har väckt oro de senaste åren då både elever och personal drabbats av symtom. Undervisningen i den nyare vita skolbyggnaden stoppades i maj 2015 men även i den äldre gula huvudbyggnaden har inomhusluften orsakat problem.

En fukt- och inomhusluftteknisk konditionsundersökning av huvudbyggnaden blev färdig i slutet av 2017. Den mest betydande observationen var att mängden av mineralullfiber överskred referensvärdena.

– På sportlovsveckan utförs en storstädning där man koncentrerar sig speciellt på de utrymmen där referensvärdena överskridits. På våren görs en uppföljande mätning så att vi kan vara säkra på att läget har stabiliserats, berättar projektchef Pekka Koskimies i Borgå stads lokalitetsledning i ett meddelande.

Under hösten har man vidtagit flera åtgärder för att förbättra kvaliteten på inomhusluften.

Skolans grupp för inomhusluften sammanträdde den 24 januari. Miljöhälsovården deltar i egenskap av myndighet i inomhusluftsgruppernas arbete.

– I undersökningarna har man omfattande kartlagt byggnadens riskkonstruktioner och där fanns det inte något bekymrande, så skolans verksamhet kan fortsätta på normalt vis, konstaterar hälsoinspektör Paula Hänninen.

I skolans huvudbyggnad finns det fyra klassrum och en matsal. Utöver dessa har skolan tillfälliga lokaler. Gammelbacka skolas verksamhet upphör när Tolkis nya skola inleder sin verksamhet i nya lokaler efter sommarlovet 2019.