Gamla toaletter ersätts med nya

VIKTIGT. Toalettfrågan engagerar både turister och ortsbor. Bild: Kristoffer Åberg

Toaletterna i Matkahuoltos hus på torget ska användas en tid och senare sannolikt ersättas med en modul. Då toaletterna i Valtimohuset stängs byggs nya under Mannerheimgatans bro.

Sannfinländarnas fullmäktigeledamot Kevin Servin påpekar i en motion att kapaciteten för Borgå stads allmänna toaletter för tillfället är otillräcklig i förhållande till antalet turister. Han förespråkar hyrda modultoaletter för att råda bot på läget. Stadsutvecklingsnämnden diskuterar frågan den 7 maj.

Enligt beredningen inför mötet har situationen nog beaktats i stadens organisation och åtgärder har vidtagits för att lösa frågan. Toaletterna vid Matkahuolto, vilka staden upprätthåller, har varit stängda men tas igen i användning för en övergångsperiod.

Huset ska rivas och efter att det skett ersätts toaletterna sannolikt av en toalettmodul. De långsiktiga lösningarna för torgområdet diskuteras då hela området planeras.

Den allmänna toaletten vid Krämaretorget kan användas under sommaren och hösten 2019. Våren 2020 öppnas nya toaletter under Mannerheimgatans bro. De blir större än Valtimohusets toaletter.

Bredvid den fasta toalettbyggnaden vid kanonen i Gamla stan kommer man att placera en modultoalett för sommarmånaderna. Sommaren 2020 öppnas här en ny fast toalettbyggnad som blir större än den nuvarande.

Toalettdiskussionen får årligen fart inför turistsäsongen eftersom det är ett faktum att det är brist på allmänna toaletter. Ofta är det långa köer till kaféernas wc:n och vissa har redan infört koder så att enbart kunder har tillträde.

Mer läsning