Gamla skidminnen och nya träskolor då minister Blomqvist besökte Lovisa

Den här sälskrämman fungerar med både sol- och vindkraft och håller sälarna borta på flera hundra meters håll, nästan upp till en kilometer, berättar fiskaren Mikael Lindholm för minister Thomas Blomqvist. Bild: Kristoffer Åberg

Korslimmat trä och laxkvoter handlade det om då minister Thomas Blomqvist besökte Lovisa för att bekanta sig med lokala företag och projekt.

Plenumfria måndagar är bra för landskapsresor, resonerar ministern som på måndagen passade på att bekanta sig med i Lovisa. Först i tur stod ett besök på det lokala företaget Timberpoint som specialiserat sig på att framställa massiva träelement.

Innanför den rätt så anspråkslösa dörren nere vid hamnområdet i Valkom pågår febril aktivitet och vd Marko Suonpää får kämpa för att överrösta maskinerna då han introducerar verksamheten för Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet.

Inhemskt. – Vi använder bara finskt trä, berättar Timberpoints vd Marko Suonpää för minister Thomas Blomqvist och hans medarbetare Otto Andersson. Bild: Kristoffer Åberg

Timberpoint står bland annat bakom träelementen i det nya biblioteket Ode i Helsingfors.

– Att bygga fasaden var ett konststycke i sig. Den innehåller över 1900 olika element, berättar Suonpää, vilket imponerar på ministern.

Fasaden är byggd av olika storleks panel och hoplagd som ett pussel för hand. I den stora produktionshallen väntar även element som ska skeppas ner till OS i Tokyo 2020 för att bli en del av Finlands ambassads paviljong.

Men Timberpoint gör även mindre beställningar, vilket stadsdirektör Jan D. Oker-Blom vittnar om.

– Vår första sommarstuga har faktiskt element härifrån, säger Oker-Blom som står värd för måndagens besök.

Även stadsstyrelsens ordförande Mia Heijnsbroek-Wirén och ministerns specialmedarbetare Otto Andersson, ordförande i stadsfullmäktige, är med på rundvandringen.

Stadsstyrelsens ordförande Mia Heijnsbroek-Wirén testar den nya stolen som Timberpoint byggt för att visa att de klarar nästan vilka utmaningar som helst i trä. Bild: Kristoffer Åberg

Minister Blomqvist har själv visat ett stort intresse för träbyggande och klimatsmarta lösningar i trä.

– Det är viktigt att se att branschen växer och att intresset för träbyggande finns kvar i Finland. Det är imponerade vad det här lilla företaget har lyckats åstadkomma på 3,5 år, säger Blomqvist efter besöket.

Men någon timmerman är han inte.

– Jag har alltid gillat matematik, men så fort det börjar handla om fler än två dimensioner så ger jag upp. Jag skulle nog inte kunna jobba här.

– Tur att du redan har ett jobb, ett tillfälligt snuttjobb, inflikar Oker-Blom och drar ner skrattsalvor.

Tummen upp för träskola

Största delen av byggnaderna i Finland byggs i betong, men trähusbyggandet är på framfart. Ett exempel på detta är det nya skolbygget i Lovisa. Dit styr Blomqvist efter lunch på hotell Degerby. Byggandet av Lovisavikens skola är i slutskedet och ska tas i bruk efter nyår.

Lovisaeleverna börjar vårterminen i den nya skolan i januari. Minister Thomas Blomqvist glädjer sig åt nybygget. – Vi borde bygga betydligt mer i trä i Finland då vi har ett kunnande här. Bild: Kristoffer Åberg

Blomqvist låter sig imponeras av de ljusa öppna utrymmena som doftar friskt trä. Han vill ändå försäkra sig om att det inte blir problem med inneluften, ett gissel som plågat alltför många skolor i hela landet.

– Vi följer noga med luften och har sändare inne i väggarna som rapporterar om tillståndet i realtid, intygar byggplatschefen Mikko Karjalainen.

Även Jan D. Oker-Blom påpekar att staden varit noga med att det byggs rätt.

– Då takställningen rasade drog det ut på bygget men vi valde att hellre skjuta på tidtabellen än att ta risker med att något blivit skadat. Vi har spelat med säkra kort.

Det låter bra i Blomqvist öron. Det är länge sedan han besökt en ny skola.

– Sedan 1992 har jag fattat beslut på kommunal nivå och tycker att man aldrig haft råd med något. Men ibland skjuter man på besluten så länge att det straffar sig och blir bara dyrare.

Att Lovisa stad satsat 30 miljoner på skolor är en fin satsning, tycker ministern och är glad över att staden tryckt på gasen gällande skolfrågorna.

– Kommer ni att rymmas här? vill han också veta.

– Jo, det måste vi, fast klassrummen blir färre än tidigare, säger rektor Petra Paakkanen.

Blomqvist uppskattar det stora kunnande som finns gällande träbyggnation.

– Det är trist att vi börjat släpa efter i Finland med tanke på trähusbyggandet. Vi borde bygga mer och vara i framkant med våra råvaror och tekniska lösningar. Det här är ett perfekt sätt att samla kollager, det blir ju bundet i väggarna.

Laxkvoter engagerar

Sista anhalten i Lovisa är Söderby lax i Söderby där Blomqvist återser en gammal bekant från tiderna i skidspåret, fiskaren Mikael Lindholm. Efter att ha utbytt några gamla skidminnen övergår sällskapet till att diskutera säl- och skarvpolitik.

Skarvarna har minskat, berättar Mikael Lindholm. Det stora problemet är i stället sälarna. Bild: Kristoffer Åberg

Det är framför allt problemen med sälarna som orsakat Lindholm huvudbry de senaste åren, men efter att ha tagit i bruk sälskrämmor har han fått behålla största delen av fångsten själv.

Lindholm fiskar främst lax och sik, men vintertid också gös.

Han är upprörd över laxkvoterna som begränsar den mängd lax han får fiska.

– De har sjunkit hela tiden. Årligen blir det flera tusen laxar ofångade när någon inte fyllt sin kvot, men problemet är att man inte vet hur stora kvoter de andra fiskarna har, vilket gör att man inte kan köpa kvoter av varandra.

Lindholm förespråkar en kvotbörs där han kunde köpa kvoter av någon som inte fyllt sin. Som Stockmanns huvudfiskare har han inga problem med att få fisken att gå åt.

– Efterfrågan ökar hela tiden. Och det finns lax så det räcker i havet!

Lax finns det gott om, det krävs bara mer flexibla kvoter, tycker fiskaren Mikael Lindholm. Bild: Kristoffer Åberg

Blomqvist är väl insatt i fiskeriproblematiken, men skulle han själv kunna tänka sig att bli fiskare?

– Nej, skrattar han. Jag vet för mycket om det. Men en sådan här sälskrämma var ny för mig, och ryssjorna är större än jag trodde, säger han på väg tillbaka till ministerbilen som väntar.

I all iver över besöket blev det viktigaste kvar vid stranden.

– Tusan ändå, jag höll på att glömma ministerportföljen efter mig! utbrister Blomqvist medan Otto Andersson snabbt ser till att han återfår den och kan lämna staden med portföljen i behåll.

Mer läsning