Gamla granar fälls i Estbacka – granbarkborren är boven

KRYSS. De granar på skogområdet vid ändan av Estbackavägen som försetts med ett stort rött kryss kommer att fällas på grund av att de angripits av granbarkborren. Bild: Kristoffer Åberg

Inom de närmaste veckorna fälls en del av träden i skogspartiet i ändan av Estbackavägen i Estbacka. Det är granbarkborren som gett sig på de stora granarna.

Det relativt tätbevuxna skogsområdet vid Estbackavägen består till stor del av äldre träd. Björkarna reser sig raka mot molnen, på flera av granarna finns stora röda kryss. Träden med kryss kommer att...