Gamla är värda ett gott liv

De är värda ett gott liv ända till det sista, de har byggt upp Finland och betalat skatt och de behövs i vår gemensamma levnadskultur.

Det är verkligen oförskämt hur äldrevården är i dagens Finland. Vårdplatser och serviceboenden behövs och bör byggas allt fler, inte dras in som den nya trenden är.

Jag har egen erfarenhet då min 90-åriga far bodde ensam hemma och led av alzheimer, depression, inkontinens, av ingen möjlighet att komma ut, ingen som ringer eller besöker honom.

Visserligen besökte hemvården honom tre gånger per dag, men det var korta besöka där man kollade att han ännu lever, som min far själv sade. Ingen märkte de svåra urinvägsinflammationerna då urinet redan var svart, ingen märkte hur han mådde, ingen som rörde eller smekte honom. Detta ledde till att han var destruktiv flera gånger.

Ofattbart nog fick han nekande beslut till dygnet runt-boende då han inte uppfyllde kriterierna som är alltför stränga. Det verkar som alla äldre personer skall vara ensamma hemma hela veckan utan socialt umgänge och omvårdnad och som sällskap endast ha tv.

Efter den senaste destruktiva händelsen ringde jag genast upp sjukhuset och berättade vad som hänt, detta hade sjukhuset ingen information om och bestämt nekade jag ta hem honom. Jag kontaktade socialskötarna, hemvården, ja alla behövliga instanser och krävde att min far inte längre skickas hem. Placera honom var som helst, men skicka inte hem, vem tar ansvaret om han fattar det radikala beslutet?

Efter otaliga veckor och flytt mellan olika sjukhus och efter hemvårdsläkarens nya läkarutlåtande fick han äntligen ett jakande beslut på behovet av dygnetruntboende.

Han har nu bott en tid på boendet med eget rum och som sällskap andra äldre människor och personal som är till hands dygnet runt. Han har möjlighet att vara social, delta i de ordnade tillställningarna, komma ut på gården, någon som pratar och rör vid honom. Som han själv säger "man skulle bli helt tokig av att vara ensam hemma".

Skötarna kontaktar mig vid behov och som närstående har jag fått ro då jag vet att han är under uppsikt. Så här skall gamla bo och ha det trevligt tillsammans. De är värda ett gott liv ända till det sista, de har byggt upp Finland och betalat skatt och de behövs i vår gemensamma levnadskultur.

Marina Rautakoski Borgå