Galleri Hörnan fylls av ungas självreflektioner

SJÄLVREFLEKTION. Cirka 400 barn och unga i Borgå deltog i verkstäder där de fick fundera på sina jag skapa ett självporträtt. Bild: Kristoffer Åberg

Hurdan skulle jag vara om jag kunde vara vad som helst? Det här är kärnfrågan som cirka 400 unga i Borgå funderat på inom ramen för verkstäderna Social Media Freak Show.

Under ledning av bildkonstnär Anu Pensola har de unga Borgåborna begrundat sina jag, och verken som skapades inom ramen för en rad vinterverkstäder visas nu i Galleri Hörnan i Konstfabriken.

Verkstäderna ordnas i skolor för elever i årskurs 1–6 och 7–9 och på ungdomsgårdar, och upplägget var detsamma: ett självporträtt togs av varje deltagare varefter bilderna bearbetades genom att rita, måla, klippa och klistra. Samtidigt fick de unga begrunda sin gömda identitet och starka identitet. Hurdan skulle jag vara om jag kunde vara vad som helst?

Som inspirationskälla användes gamla ateljékort.

– Som konstnär är jag intresserad av den bild man ger av sig själv i sociala medier, säger Anu Pensola i ett pressmeddelande. Jag gjorde mitt slutarbete inom bildkonsten om temat som handlar om personens identitet i sociala medier, det vill säga det som lämnas osagt och det som framhävs. Kulisser, masker och verklighet i sociala medier som bygger på föreställningar är ett tema som fortfarande inspirerar mig.

Pensola är själv tonårsmamma och följer dagligen med vad barnen ägnar sig åt i sociala medier. Hon upplever att världen i smarttelefonen för många unga blivit ett slags parallell värld till den fysiska verkligheten, och hon finner till exempel fenomenet selfies – den noga genomtänkta imagen som sprids i olika kanaler – som båda intressant och oroväckande.

– Det egna jaget begrundas och jämförs med andra ungdomars. Det är verkligheten och framtiden för våra unga, säger hon.

Enligt Anu Pensola var målet med verkstäderna för unga dels att skapa tillsammans, dels att lära sig något nytt om sig själv och om kompisarna. Utställningen i Galleri Hörnan ger de unga en chans att få synlighet och sina röster

– Målet var att göra tillsammans och samtidigt lära sig något nytt om sig själv och kompisarna samt lyfta fram och ge synlighet för de ungas röst.

De drivande krafterna bakom projektet har varit ungdoms- och kulturtjänsterna i Borgå samt Suomen Kulttuurirahasto. Utställningen i Galleri Hörnan i Konstfabriken, Västra Alexandersgatan 1, pågår till och med den 26 maj.

Mer läsning