Gäller ännu välfärd åt alla?

Hur vi behandlar de svagare i samhället – barn, gamla och sjuka – beskriver hurdant välfärdssamhälle vi har.

Har du svårt att hänga med i alla avslöjanden om missförhållanden inom äldreomsorgen? Det är inte endast vårdhem för äldre som varit på tapeten. Också institutioner för funktionshindrade och barndaghe...