Fyra vill köpa Valtimohuset

Bild: Kristoffer Åberg

Inom utsatt tid, före klockan 15 på valborgsmässoafton 30 april, lämnades fyra anbud in på Valtimohuset vid Krämartorget. Huset ska byggas om till hotell.

Vilka som lämnat in anbud på att köpa Valtimohuset uppger lokalitetsavdelningen inte ännu. Det enda man kommenterar angående anbuden är att de utvärderas så att priset utgör 60 procent och kvaliteten på anbudet 40 procent då de jämförs med varandra.

Med kvaliteten avses sådant som enligt vilket koncept hotellet kommer att fungera, hur den potentiella köparen tänkt sig sin affärsverksamhet och hurdan tidigare erfarenhet köparen har av liknande projekt.

Utgångspriset för att få köpa huset var 550 000 euro. Alla fyra anbuden är över minimipriset.

När staden fattade beslut om att huset ska säljas beslöt man också att den som köper fastigheten förbinder sig att bygga om huset till hotell. I gatuplan finns affärslokaler som är uthyrda.

Det beräknas ta omkring en månad innan stadsstyrelsen kan ta beslut i frågan. Det är lokalitetsledningen som ansvarar för förhandlingarna med köparna och som bereder ärendet.

Mer läsning