Fyra teaterskolor kan bli fem – Teaterskolan fick fortsatt finansiering från Svenska kulturfonden

Teaterskolan är ett projekt inom den grundläggande konstundervisningen i Svenskfinland. Bild: Jani Lastuniemi/SPT

Den kan inte garantera dig en karriär som skådespelare men Teaterskolan i Svenskfinland är en ypperlig plats för teaterintresse att växa.

Det är egentligen en koordinerande roll som Teaterskolan i Svenskfinland har. Jani Lastuniemi är den som håller i trådarna och ser till att de fyra teaterskolor i ungdomsföreningarnas regi runtom i Svenskfinland får den finansiering de behöver.

I år får projektet Teaterskolan 60 000 euro i bidrag från Svenska kulturfonden. Det är mindre än man hoppats på men en betydande del av hela finansieringen.

– Vi måste lägga om våra planer för året men vi söker aktivt finansiering också på annat håll. Jag förstår ju att kulturfonden inte vill vara enda finansiären, säger Lastuniemi.

Själv fungerar han som teaterledare i Borgå teaterskola samtidigt som han koordinerar projektet Teaterskolan. Han säger att Teaterskolan nu befinner sig vid ett vägskäl och att det kan vara möjligt för dem att i framtiden få statsandelar.

Teaterskolan är ett projekt inom den grundläggande konstundervisningen i Svenskfinland. Bild: Anna Franck/SPT

– Det finns sex stycken teaterskolor i Finland som får statsandelar och de är alla finskspråkiga. Så jag ser att det finns en möjlighet för oss som språkminoritet.

Att söka bidrag för verksamheten varje år tar upp en stor del av arbetstiden och som teaterledare har Lastuniemi annars också obekväma arbetstider. Han trivs ändå med sin roll och säger att det är fint att se att gamla teaterskolelever börjar studera vid Teaterhögskolan och på Yrkeshögskolan Novias scenkonstledarlinje i Jakobstad.

– Snart blir mina gamla elever mina kollegor!

Barn och unga i åldern 7–20 år kan ta del av Teaterskolans hobbyverksamhet. Bild: SPT-FSU

I de fyra teaterskolor som finns i Svenskfinland kan man börja som sjuåring och gå kvar tills man fyller 20. När en elev utexamineras får hen ingen titel, men Lastuniemi säger att det är som vilken långvarig hobbyverksamhet som helst.

– Söker man sedan till Teaterhögskolan så har man kanske ett litet försprång jämfört med sina konkurrenter.

Skolorna inom nätverket Teaterskolan i Svenskfinland är Åbolands Teaterskola, Teaterskolan i Borgå, Teaterskolan i Esbo och Teaterskolan Konfetti i Raseborg. Till hösten 2020 hoppas man på att kunna starta en ny skola i Karleby Ungdomsförenings regi.

Projektet ägs av Finlands Svenska Ungdomsförbund.

Teaterskolan genomför tillsammans med Nylands Svenska Ungdomsförbund, Svenska Österbottens Ungdomsförbund, Åbolands Ungdomsförbund och Ålands Ungdomsförbund.

Teaterskolan är ett utvecklingsprojekt inom grundläggande konstundervisning i teaterkonst i Svenskfinland.

Målsättningen med projektet är att stärka och utveckla verksamheten inom grundläggande konstundervisning i teaterkonst på svenska, upprätthålla, garantera samt trygga Teaterskolornas framtid.

Grundläggande konstundervisning är konstfostran som ges utanför skolan och som i första hand är avsedd för barn och ungdomar.

Grundläggande konstundervisning är målinriktad och framskrider från nivå till nivå och ger eleven färdigheter att uttrycka sig själv samt att söka sig till yrkesinriktad och högre utbildning på området.

Undervisningen är aktivitetsinriktad. Eleven bekantar sig med olika delområden av teaterkonsten; skådespelarkonst, dramaturgi, regi, kostym, smink, scenografi samt ljus- och ljudplanering.

Projektet finansieras av Svenska kulturfonden.