Fyra nya aktörer anmälde sig – vill driva kafé i vårdcentralen i Nickby

Sibbo kommun fick inom utsatt tid in fyra nya ansökningar av företagare som vill driva kaféverksamhet i vårdcentralens lokaler. Bild: Kristoffer Åberg

Sibbo kommun fick inom utsatt tid in fyra ansökningar av företagare som är intresserade av att driva kaféverksamhet i vårdcentralens lokaler. Kommunen fattade beslut om sänkt hyra och gjorde därför en ny ansökningsrunda.

Företagskoordinator Henna Piilo i Sibbo uppger det handlar om fyra, helt nya ansökningar som kommunen nu ska processa vidare.

– Vi tog om hela ansökningsrundan eftersom vi upplevde att coronaläget krävde det. Nu utgick vi ifrån att företagaren betalar enbart halv hyra under de sex första månaderna. Dessutom bakade vi in kostnaderna för el och vatten i hyran, säger Piilo.

Det innebär att hyran till en början landar på 275 euro per månad. Eventuellt kan hyresrabatten gälla också efter att det inledande halvåret är till ände; enligt Piilo är det coronasitautionen som styr.

– En del av dem som sökte i andra omgången kommenterade att det uttryckligen var den sänkta hyran som gjorde att de vågade ta steget.

Hur gick det med företagarparet som lämnade in en ansökan i första omgången, beaktas deras ansökan även nu?

– Tyvärr inte, vi hade gärna tagit med dem. Men överenskommelsen var att de meddelar oss om de fortfarande är intresserade, och ingenting har hörts, säger Henna Piilo.

Kommunen gick ju ut med uppgifter där det sades att alla de företag som tidigare lämnat in en ansökan fortfarande beaktas. Hur går det ihop?

– Det var en felaktig formulering från vår sida.

LÄS HÄR om turerna kring ansökningsprocessen

Nu fortsätter ansökningsproceduren med att alla fyra aktörer, som signalerat intresse för att driva kaféet i vårdcentralen i Nickby, intervjuas. Utifrån intervjuerna görs ett sammandrag där varje sökandes förtjänster anges, och i slutänden är det upp till styrelsen för Ömsesidiga fastighetsaktiebolaget Sibbo Jussasvägen 14 att välja som blir vårdcentralhusets nya kaféföretagare.

Beslutet torde fattas inom kort.

Hyrlokalen i vårdcentralen är 53,3 kvadratmeter stor och i kafédelen finns det plats för 24 kunder.