Fyra konstnärer ses på Gumbostrands höstutställning

FESTEN. Petri Yrjölä är en mästare på att locka fram ljus i sina målningar. Bildens Juhlat visas just nu på Gumbostrand Konst & Form. Bild:

Konst av fyra inhemska konstnärer visas under hösten på Gumbostrand Konst & Form.

Det som kännetecknar konstnärerna Manuela Bosco, Merja Haapala, Petri Yrjölä och Teemu Saukkonen, är en inspirerande användning av färger. En annan gemensam nämnare är att de ofta skapar utifrån människans förhållande till naturen.

Manuela Bosco är bildkonstnär, författare och före detta toppidrottare med finländsk och italiensk bakgrund. Bosco har varit bildkonstnär på heltid sedan 2015. Konstverken på utställningen fokuserar på familjen – till exempel Citroner från Sicilien knyter an till faderns barndomslandskap.

I Merja Haapalas skulpturer spelas huvudrollen ofta av kvinnor och barn. Haapalas skulpturer uttrycker ett brett känslospektrum från glädje till sorg och från rädsla till besvikelse, och präglas av ett berättande grepp. Haapala är både skulptör och formgivare.

Människans motstridiga förhållande till naturen handlar det om i Petri Yrjöläs målningar. Yrjölä anses vara en mästare på mörkt ljus, och i hans nyaste arbeten har ljuset fått mer utrymme än tidigare.

Teemu Saukkonens fokuserar å sin sida på ljus, färger och romantiska gester. I hans målningar framträder en tät och samtidigt skir stämning som tar sig uttryck i form av små och stora berättelser.

Höstutställningen på Gumbostrand Konst & Form pågår till och med den 3 november. Lika länge kan man se Månadens unga konstnär, Heli Kemiläinens utställning. Verkserien Not so black and white består av blyertsteckningar i olika storlek.

Mer läsning