Fyra bra kandidater

Den egenskap som torde vara av helt avgörande betydelse hos den person som väljs till biskop i vårt svenska stift är nog förmågan att vara en samlande kraft och ha ett varmt och sant herdehjärta.

Vi finlandssvenskar ställes åter inför utmaningen att välja ny biskop för vårt svenska stift. Sekulariseringens och liberalismens vindar blåser över vår värld och gör det andliga klimatet allt svårare...