Fyra års fängelse för sadistiskt våld i hemmet

En sjuttioårig man som misshandlade sin fru nästan dagligen under en lång tid dömdes till fängelse på fredagen.

Tingsrätten har behandlat ett ovanligt fall av våld i hemmet, där femtio års äktenskap slutade i tortyrliknande våld och tragisk förnedring. Saken kom fram när frun blev allvarligt sjuk och sökte vård. Hennes läkare märkte att de yttre skadorna alltid blev värre när hon var hemma, och lät henne till sist inte åka hem utan ordnade plats på ett skyddshem.

Det ledde till ett besöksförbud, och senare åtalet mot mannen vars dom offentliggjordes på fredagen.

Ursprungligen åtalades den sjuttioåriga östnyländska mannen för att ha låst in sin fru i det gemensamma hemmet. Där har han huggit, skurit, stuckit, slagit och mordhotat henne upprepade gånger under 2014 – medan hon kämpade med sin sjukdom.

Mannen stod åtalad för grov misshandel och grovt frihetsberövande, något som Östnyland skrev om när fallet kom upp i tingsrätten. Han friades på den andra punkten eftersom tingsrätten noterade att kvinnan träffat åtminstone sina grannar – något som antyder att hon kunde ha bett om hjälp.

Däremot dömdes han för att ha misshandlat sin fru på ett ytterst sadistiskt sätt upprepade gånger under 2014. I domen noterar man att misshandeln varit regelbunden under många års tid, men att den blev allt grymmare och nästan daglig under det sista året. Han använde då bland annat knivar, köksredskap, klädhängare och sina knytnävar för att skada sin fru. Vissa gånger hände det när hon satt naken på golvet och försökte skydda sig. Vissa gånger orsakade mannen djupa skärsår.

Han förnedrade henne regelbundet, och tvingade henne ibland sova på tidningar på golvet för att inte blöda ner sängen. Han klippte sönder alla hennes kläder och skor, och vid ett tillfälle håret. Hon berättar själv att hon tvingades använda sonens kläder när hon skulle ta sig till sjukhuset – något som inte alltid var självklart. Vid flera tillfällen fick hon själv stoppa blodflödet så gott det gick på egen hand.

Han hotade också henne till livet med en pistol mot tinningen.

Mannen nekar själv till anklagelserna, och valde att inte uttala sig i rätten – även om han i förundersökningen medgav att han ibland slagit henne och rört vid henne med knivspetsen. Försvaret försökte påpeka att kvinnans skador kunde ha varit självförvållade eller att de uppstått i samarbete med arbete i ladugården, men tingsrätten ansåg att den versionen inte var trovärdig. Bland annat konstateras det att det är osannolikt att en cancerpatient kunnat skära sig själv sig i ryggen och att det är osannolikt att man får så många ärr i samband med ladugårdsarbete.

Den sjuttioåriga mannen dömdes till fyra års fängelse. Han ska dessutom betala kvinnan totalt drygt 45 000 euro i ersättning för posttraumatisk stress, psykiskt lidande, sveda och värk, kosmetiska skador, sönderslagen egendom, olaga hot och rättegångskostnader. Hans egendom har redan tidigare satts i kvarstad.

Det är oklart varför det gått så lång tid mellan händelserna och domen. Domen har inte vunnit laga kraft.

Av hänsyn till offrets integritetsskydd publicerar ÖN inte mannens namn trots straffets längd.