Fullt kaos på Borgåposten

POSTUTDELNING. Många av utdelarna i Borgå är sjukskrivna, samtidigt som postförsändelserna blir fler och sorteringssystemen görs om. Bild: Kristoffer Åberg

Postutdelningen i Borgå har under de senaste veckorna inte uppfyllt postlagens bestämmelser.

Det är något som händer hos posten, eller kanske i stället något som inte händer. Försändelser försvinner, postutdelningen uteblir helt vissa dagar, på en del områden kommer dagsposten först på kvällen. Ibland delas post ut ännu på lördagen.

När man granskar postens egna rapporter om störningar i utdelningen förekommer orten Borgå oftare än någon annan under förra veckan och också i början av den här veckan.

Om man ser några månader bakåt i tiden kan man notera att posten en gång uppger att de haft problem med att dela ut brev och tidskrifter i hela södra Finland, en gång att brevutdelningen försenats i hela landet och ett par gånger att det förekommit förseningar i dagsutdelningen i Sibbo.

Under november finns det åtta noteringar om störningar i dagsutdelningen i Borgå, de flesta i slutet av månaden.

Posten har infört ett nytt skift som börjar klockan 10.21 och slutar 18.00.

På de sociala medierna kan man läsa invånarnas noteringar om att dagsposten på vissa områden i Borgå har delats ut bara under två eller tre dagar under veckan och att en del områden har fått fredagsposten på lördagen. Alltför sena utdelningar irriterar också, när dagsposten anländer klockan 18 känns det inte mer acceptabelt.

Informera Kommunikationsverket

Piia Willberg är huvudförtroendeman för den del av postens personal som jobbar med dagsposten i Nyland.

– Jag ska ta mig till Borgå på fredag för att diskutera situationen. Men det här är inget specifikt lokalt problem, i hela landet ser vi samma fenomen. Som jag ser det är enda sättet att få någon bukt med problemet att informera Kommunikationsverket, det är den myndighet som övervakar att posten uppfyller sina plikter. Alla som är missnöjda med postens service borde kontakta Kommunikationsverket.

Kommunikationsverket dömde i början av november till ett vite på 100 000 euro för att posten upprepade gånger har brutit mot postlagens bestämmelser om att fem dagar i veckan dela ut försändelser som är frimärksförsedda och väger högst två kilogram. Hit hör till exempel inte företagens räkningar.

De sena dagsutdelningar har sin förklaring i nya arbetspass, berättar Willberg.

– Posten har infört ett nytt skift som börjar klockan 10.21 och slutar 18.00. Det är postens ledning som motiverar den sena turen med att postutdelarna då kan dela ut paket när invånarna redan har kommit hem från jobbet.

De områden som sköts av utdelare som inleder sin arbetsdag först 10.21 har alltså ingen möjlighet att få dagsposten redan på förmiddagen.

Olyckliga omständigheter

Tony Veevo är förman vid det ena av postens två Borgåområden.

– Min personal sköter dagsutdelningen i centrum av Borgå, i Vårberga och på glesbygden öster om Borgå centrum.

– Jag är mycket medveten om att postutdelningen inte har kunnat skötas på rätt sätt under de senaste veckorna. Det beror på en summa av många olika olyckliga omständigheter.

Veevo nämner att många av utdelarna är sjukskrivna. Dessutom är postförsändelserna fler än normalt.

– Posten har också tagit i användning ett nytt sätt att sortera försändelserna, och det tar sin tid innan alla har vant sig vid det nya sättet. Det här är inget som vi kan göra något åt, det är ett nytt arbetssätt som gäller hela landet.

– Vi kommer att avlöna fler arbetstagare, det är enda sättet att få ordning på situationen.

För posten är det en hederssak att dela ut alla försändelser. Det sker inte nödvändigtvis samma dag som försändelsen anländer till sorteringen, men allt delas ut.

Posten sade tidigare i höst upp hundratals utdelare när man avslutar morgonutdelningen på stora områden i Nyland.

Kommer de uppsagda nu att ges förtur till de nya jobben bland dagsutdelningen?

– En del kanske redan har hittat nya jobb och för andra passar det kanske inte att dela ut post dagtid, säger Veevo. Men jo, det är klart att vi ska fråga dem i första hand.

Veevo basar nu för ett sextiotal utdelare och chaufförer.

– Jag kan inte nu säga hur stort vårt behov av tilläggsarbetskraft är. Det kan vara allt mellan en och tio personer.

Reklamera

Det finns många, och inte bara Borgåbor, som klagar på att posten anländer alltför sent, eller inte alls. Många rapporterar om räkningar som inte kommer fram, om kallelser till viktiga granskningar vid sjukhus som når patienten först när mottagningstiden har kommit och gått, om försändelser med redan betala produkter som bara försvinner på vägen till konsumenten.

– Jag kan gå med på att en del försändelser kanske kommer fram litet sent, men inte att de helt försvinner, säger Tony Veevo. För posten är det en hederssak att dela ut alla försändelser. Det sker inte nödvändigtvis samma dag som försändelsen anländer till sorteringen, men allt delas ut.

– Om det är något som försvinner ska man alltid göra en reklamation.

Postutdelningen är i gungning samtidigt som en ny postlag körs igenom beslutsprocesserna.

Enligt den nya postlagen ska invånarna på glesbygden, alltså på de områden där det inte mer existerar någon morgonutdelning, få sin dagspost fem dagar i veckan också i fortsättningen.

På tätorterna, där morgontidningarna delas ut med en särskild morgonutdelning, delas dagsposten ut bara tre dagar i veckan.