Full fart för frakter till havs – lokala redare får coronarelaterade stöd

Rederi J.L. Runebergs vd Ted Lönnroos tittar ut genom en glipa i fartygets vita vinterskrud. Rederiet hör till dem som fått statligt coronastöd på grund av passagerarbortfall. Bild: Kristoffer Åberg

Sjöfarten i Östnyland, både hamnverksamheten och godstransporterna till havs, har fortsatt så gott som för full maskin under det gångna coronaåret. Sämre har det däremot varit för passagerartrafiken, till exempel J.L. Runeberg har kryssat med hälften som många passagerare som normalt.

I sjöfartsbranschen var osäkerheten stor när coronapandemin slog till med full kraft på vårvintern i fjol. På rederi J.L. Runeberg i Borgå var effekten nästan omedelbar: Folk som prickat in charterkry...