FSD jobbar för östra kustbanan

GENOM ÖSTRA NYLAND? FSD:s vice ordförande Anette Karlsson vill se passagerartåget susa fram genom östra Nyland. Bild: Arkiv/Emilia Nyberg

Anette Karlssons motion om kustbanan kommer att behandlas vid socialdemokraterna partikongress i februari.

De östnyländska sossarna jobbar för att östra kustbanan ska kunna förverkligas. Banan som först kallades Heli och senare Hepi har dykt upp i planerna med jämna mellanrum, speciellt i Sibbosammanhang.

Finlands svenska socialdemokraters vice ordförande Anette Karlsson, från Borgå, har nu skrivit en motion om östra kustbanan. Motionen ska behandlas vid socialdemokraternas partikongress i februari.

– Vår målsättning är att få ett tåg till östra Nyland. Vi hoppas att partikongressen godkänner motionen och att partiet tar upp frågan i riksdagen samt i möjliga regeringsförhandlingar 2019, säger Karlsson.

– Ett projekt som östra kustbanan är inte enbart en trafikfråga utan också en fråga om samhällsstruktur.

På partikongressen i februari representeras de svenskspråkiga socialdemokratiska östnylänningarna av delegaterna Henrik Löflund från Lovisa, Kjell Grönqvist från Sibbo och Karlsson från Borgå.