Frustrationen växer över limbo i Tolkis

SKOLBYGGE. Skolhuset för den finska skolan i Tolkis växer fram under skyddskåpan. Den svenska lösningen står och stampar.Bild: Kristoffer Åberg

Avgörandet om Tolkis svenska skola skjuts fram igen, och Ujula varslar om nytt förslag.

Ibland är den största nyheten inte det som händer utan det som inte händer. Stadsstyrelsen i Borgå kommer inte att officiellt behandla frågan om den svenska Tolkisskolan på sitt möte på måndag den 12 februari.

Nu vet man också att stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula har ett helt eget förslag till stadsstyrelsen om skolprojektet. Det kommer alltså inte att räcka med bildningsnämndens förslag som är att tilläggspengarna ska beviljas och skolan byggas nu med detsamma.

Vad går då Ujulas förslag ut på?

– Vi kollar några ärenden först gällande till exempel helhetskostnaderna. Efter det kan jag göra mitt förslag, meddelar stadsdirektören på torsdagen.

Frustration

Rektor Johan Öhberg känner sig frustrerad över att processen bara drar ut på tiden, än en gång.

– Om man ser till den första tidtabellen som övervakningskonsulten gjorde upp borde stadsstyrelsen ha fattat beslut om skissritningar och kostnadsberäkningen för skissritningsskedet senast under sitt sista möte i januari, den 29.1.

– Så sköts avgörandet fram, till den 5 februari, och när ärendet inte heller då var med på listan var jag helt övertygad om att nu på måndag, den 12 februari, ska avgörandet ske.

Det stämde inte.

– Vi har gjort vårt förarbete, och nya uppgifter har utretts, säger Öhberg. Jag har fått lämna annat i min kalender för att hinna med de här utredningarna.

– Om stadsstyrelsen inte fattar sitt beslut på måndag betyder det i alla fall att de gamla delarna av gamla finska skolan inte kan rivas under sportlovet, säger Öhberg. Och det betyder att vi inte kan skydda eleverna från det faromomentet.

Under februari

Lokalitetsledningens Tony Lökfors är projektansvarig för Tolkisbyggena, både den nya finska skolan som byggs just nu och ombyggnads- och tillbyggnadsarbetena på den gamla finska skolan som ska resultera i en nygammal skola för de svenska eleverna, med en del gemensamma undervisningsutrymmen för båda skolorna.

Lökfors är inte lika stressad över förseningen som Öhberg.

– Den här månaden måste vi få beslut om hur det blir med svenska skolbygget, säger Lökfors. Rivningen måste inte ske under sportlovet. Alla planer är gjorda så att det går att jobba trots att barnen också vistas på skolgården. Vi kommer att dela på skolgården.

– Men före utgången av februari måste vi ha stadsstyrelsens beslut. Byggandet ska kunna starta den första juni om huset kan stå klart till höstterminen 2019.

Nedvärderande

– Jag förstår att alla i vår organisation har roller och att vissa har mer ansvar till exempel för ekonomin, säger Johan Öhberg. Men att efter fyra år ännu i det här skedet komma med krav på extra utredningar och ändringsförslag är respektlöst och ser ut att bero på att stadens ledning avsiktligt vill agera nedvärderande på det ytterst grundligt gjorda planeringsarbetet.

– Kan det vara så att stadens ledning ännu inte haft tillräckligt med tid för att fundera och diskutera den svenska skolans framtid i Tolkis?