Fruktansvärt att barn bestrålas

Strålningsfria skolor vore det enda rätta.

Ingen vill arbeta i utrymmen som är skadliga för hälsan. Ingen vill heller att barn och äldre personer vistas i miljöer som utgör en hälsorisk, säger Mikaela Nylander i Itäväylä.

Självfallet har Nylander rätt, men hon avser mögelproblemen, inte den trådlösa teknikens emissioner. De finns så gott som överallt vilket betyder att folk tvingas arbeta i utrymmen som utgör en allvarlig hälsorisk.

Särskilt skolbarnen är utsatta då ju undervisningen är digitaliserad i allt högre grad. Att ännu inte färdigutvecklade unga bestrålas, och inte sällan skyhögt, är fruktansvärt!

Strålningsfria skolor vore det enda rätta.

Symtom på mögelbelastning visar sig kanske fortare än symtom på strålningsbelastning, men ingen ska tro att barnens hälsa inte är i fara då de exponeras dag ut och dag in.

I Reykjavik samlades forskare från hela världen i februari för att diskutera hälsoriskerna med den trådlösa tekniken. En appell undertecknades med bland annat krav på att endast ha trådbunden teknik i skolorna (Reykjavik-appellen-170224-svenska.pdf).

Om man inte litar på att de främsta forskarna på området har kunskap om mikrovågsstrålningens skadeverkningar – vem ska man då lita på?

Tytti Enroth-Nortes Sibbo