Frivilliga tryggar brandsäkerheten – men Östnyland ser inte samma uppsving som resten av landet

KÅRCHEF. Magnus Sandell, kårchef vid Ebbo FBK, säger att deras medlemsantal räcker för att klara av förpliktelserna. Bild: Max Nyberg

Nationellt har antalet medlemmar inom avtalsbrandkårerna – i praktiken oftast frivilliga brandkårer – ökat märkbart de senaste åren. Samma uppsving syns ändå inte i våra trakter.

Det är tisdagseftermiddag när det piper till i Magnus Sandells telefon. En brand har uppstått i ett hus i Ylike. Natten innan har kåren släckt en sotbrand i en skorsten, och Sandell hinner tänka att d...