Fritt fram att bada i Sondby igen

Bild: Rebecca Söderström

Provet från badstranden Sondby 1 i Borgå uppfyller kvalitetskraven på badvatten. Orsaken till bakterierna är fortfarande oklar.

Det nya vattenprov som togs tisdagen 18.7 på badstranden Sondby 1 uppvisade inte längre höga halter fekala bakterier. Det är alltså fritt fram att bada där igen.

Orsaken till den rikliga förekomsten av bakterier torsdagen 13.7 har inte kunnat bekräftas. I samband med provtagningen konstaterade man inget onormalt vid stranden.

Under sommaren övervakar miljöhälsovården i Borgå stad badsträndernas vattenkvalitet i Borgå, Sibbo, Askola, Borgnäs, Lovisa och Lappträsk. Information om provresultaten och om vattnets badduglighet ges på miljöhälsovårdens webbsidor www.borga.fi/badvatten.

Mer läsning