Fritt fram att åter dricka kranvatten

RENT IGEN. I de senaste vattenproverna har man inte hittat några tecken på bakterier. Bild: Mostphotos

Mat- och dricksvattnet behöver inte längre kokas i Söderkulla centrum och vid Tasträsk i Sibbo.

Uppmaningen att koka vattnet gavs på torsdagen då det konstaterats att det förekommer bakterier som tyder på ytvattenkontamination i ett prov som hade tagits från Söderkulla vattentorn. Uppmaningen upphävdes på måndagen.

De senaste proverna som togs på söndagen visade inte längre tecken på bakterier. Vattenproverna har hela tiden varit fria från bakterier som härstammar från avföring. På Sibbo hälsocentral har man inte märkt någon ökning i antalet sjukdomsfall orsakade av magsjuka.

Miljöhälsovården, Sibbo Vatten och Samkommunen Tusbyregionens vattenverk har utrett vad kvalitetsavvikelsen i vattnet berodde på. Ännu har man ändå inte hittat någon klar orsak.

Myndigheten fortsätter att följa med vattenkvaliteten och tar vattenprover från Söderkulla vattentorn och vattenledningsnätet enligt en ökad provtagningsfrekvens. Vattentornet ska också förses med en apparat som tar ett mikrobiologiskt prov av vattnet dagligen.

För att förebygga liknande problem i framtiden har Sibbo Vatten tillsammans med samkommunen Tusbynejdens vattenverk beslutat att vattnet i vattentornet i fortsättningen desinficeras med UV-ljus.