Frihet, jämlikhet och folkrörelse

Vi behöver inte översittaraktiga fadersgestalter, men väl folkrörelser som kämpar för solidaritet och hållbar utveckling.

Vi behöver inte översittaraktiga fadersgestalter, men väl folkrörelser som kämpar för solidaritet och hållbar utveckling.Paternalism innebär att makthavare ser sig som stränga, men välvilliga fäder, s...