Frida ska börja i ettan

REDO FÖR SKOLSTART. Frida Henriksson har njutit av en lång och varm sommar och är nu klar att börja skolan i Kyrkoby i Pernå, här tillsammans med mamma Pia Henriksson. Bild: Kristoffer Åberg

Mycket nytt, men också mycket gammalt och vant, möter eleverna i de östnyländska grundskolorna som inleder höstterminen den här veckan.

Skolorna börjar den här veckan i vår region, i Sibbo och i Borgå i dag tisdag och i Lovisa och Lappträsk i morgon onsdag.

De nya ettorna är fyllda av iver, och åtminstone en aning, spänning. Många ettor har fått sin förskoleundervisning i skolbyggnaden eller gjort flera besökt i sin nya skola redan i våras. Mycket är bekant och tryggt, men visst är det ändå ett stort steg att nu bli ett "riktigt" skolbarn.

Frida Henriksson ska börja på ettan i Kyrkoby skola i Lovisa. Tillsammans med mamma Pia Henriksson besökte hon på måndagen skolgården, där gungställningen är både bekant och lockande.

– I fjol gick jag i förskola där på andra våningen, visar Frida som inte alls är nervös inför onsdagen.

Läraren är bekant från tidigare, liksom klasskamraterna. De två äldre syskonen går i samma skola och dessutom kan Frida redan både läsa, skriva och räkna.

– Men jag tror att det finns mycket annat som är nytt så att Frida inte känner att det blir tråkigt att gå i skolan, säger Pia.

Sommarlovet var varmt och Frida har varit ute på sjön, simmat och lekt och besökt Gotland.

– Skolväska fick alla förskolebarn redan i våras, säger Pia. Nu ska vi ännu köpa pennor och andra tillbehör.

– Penal har jag redan, säger Frida.

HÖSTENS ETTA. Frida Henriksson kan redan både läsa, skriva och räkna. Bild: Kristoffer Åberg

Tvålärarskola

Kyrkoby skola är en liten byskola, med ett trettiotal elever och bara två lärare.

– Visst blev vi litet oroliga när trelärarskolan blev tvålärarskola för en tid sedan, säger mamma Pia. För det känns så tryggt och bra när barnen kan gå i skola i den egna byn.

– Fördelen med en så här liten skola är att alla är goda kompisar och att alla leker med alla, oberoende av vilken klass de går på. Andan är god. Men ibland funderar man nog hur en lärare ska klara av att förverkliga läroplanen med fyra klasser i samma klassrum.

Skolvägen är ett litet orosmoment, Frida ska gå i knappa två kilometer längs en väg som saknar både vägren och lättrafikled. I gengäld finns här inte så tung trafik, utom när morgonbussen kör genom byn.

– Det viktigaste är att Frida kan känna sig trygg i skolan, summerar Pia. Men visst är det också viktigt att hon tycker att skolgången är rolig.

Frida ser fram emot skolstarten.

– Det är bra att skolan börjar på onsdag.

LITEN BLIR STOR. Mamma Pia Vilhelmsson har i höst tre skolbarn, när Frida börjar i ettan. Bild: Kristoffer Åberg

Bussresor och byggplatser

I övriga Lovisa innebär det nya läsåret en stor omställning för finska Harjurinteen koulus elever som ska skjutsas runt staden till olika ersättande utrymmen. Skjutskostnaderna kommer att öka, men ingen vet i dag med hur mycket. 2017 kostade skolresorna Lovisa stad 0,9 miljoner euro.

Ytterligare kostnader medför svenska högstadiets gymnastikarrangemang. Det finns både elever och lärare som inte kan gå in i Idrottshallen utan problem och därför måste en del av gymnastiktimmarna förläggas till Agricolahallen i Forsby. Det kräver fler busskjutsar.

Den svenska skolan i Forsby kommer det här läsåret att bo granne med en byggplats.

Rektor Helena Järventaus är ändå helt övertygad om att skolarbetet inte kommer att lida av situationen.

– Trafiken till byggplatsen går en bit på sidan om skolgården och nybyggda staket ska se till att barnen inte förvirrar sig på fel sida.

Just nu jobbar man med grunden på det nya skolhuset som byggs ihop med den gamla svenska skolan.

– Här är full rulle men allt fungerar bra, säger Järventaus. Groparna i gården har jämnats ut och allt är redo för att ta emot eleverna på onsdag.

En ny lättrafikled är också under byggnad just nu.

Renoveringen av de gamla husen körs i gång när det här läsåret är slut och från hösten 2019 flyttar den svenska skolan in i det nya skolhuset.

Mindre reparationer i Kapellby

I Kapellby skola, den enda svenska skolan i Lappträsk, kommer de tre lägsta årskullarna, förskolan, ettan och tvåan, att i år för första gången bilda en gemensam undervisningsgrupp, ledda av två lärare.

– I övrigt fortsätter vi i invanda fotspår, säger tf rektor Ann-Mari Koivula. Skolan kommer att ha 75 elever det här läsåret, fem elever i förskolan och 14 elever på ettan.

Eleverna kommer från Lappträsk, från Mörskom och från Elimä i Kouvola.

Lärarkrafterna är under kontroll.

– Några ordinarie lärare är mamma- och pappalediga men vi har kunniga vikarier som inte är formellt behöriga men som har lång erfarenhet av att jobba som lärare, säger Koivula.

– Vi har ett friskt skolhus. Inomhusluften kontrollerades i fjol och allt är som det ska. Under sommaren har fönstren i skolhuset bytts ut och en del andra mindre reparationer har också klarats av.

Fler svenska elever i Sibbo

De svenska Sibboeleverna i grundskolan är i år 35 fler än i fjol. Man har länge räknat med att den stora inflyttningen till kommunen närmast består av finska familjer men nu syns en tillväxt också i de svenska skolorna.

Bildningsdirektör Kurt Torsell säger att tillväxten främst syns i de lägre årskurserna, men också i de högre.

– Uppgången beror nog på inflyttning och på att kommunen växer.

Satsningen på nya skolor och daghem fortsätter i Sibbo där det finns ett beslut om att de svenska byskolorna ska få leva kvar.

Söderkulla skola är ännu utlokaliserad från den egentliga skolbyggnaden.

– Söderkulla jobbar delvis i Gesterby och i den så kallade gårdsbyggnaden vid Lärdomsvägen, säger Torsell. Barackerna blir klara i oktober-november och då återvänder eleverna från Gesterby till Lärdomsvägen.

Nya hus och renoveringar i Borgå

I Borgå går man inom det svenska skolväsendet in för många nya satsningar inför skolåret 2018-2019.

Bland annat ska nya Grännäs skola tas i användning under hösten medan en del av Kvarnbackens skolas elever får flytta ut i baracker medan skolan saneras, på nytt.

Vårberga skola går nu på sitt andra läsår i splitt nya utrymmen. Tidigare har en del av föräldrarna till de elever som hör till skolans upptagningsområde anhållit om att barnen skulle få gå i Kvarnbacken i stället.

Ser man nu någon rörelse i andra riktningen?

– Vårberga skola har i år 101 elever, med bland annat 18 ettor och 21 tvåor, säger utbildningsdirektör Rikard Lindström.

– Visst verkar det som om kombinationen av stängningen av Kråkö skola, en ny fastighet och eventuellt Kvabas utmaningar med sin fastighet gör att elevantalet i Vårberga närmar sig det planerade, kring 120 svenska elever.

Borgåföräldrarna ska i höst troligen få ta ställning till nästa läsårs höstlov, om det är bättre om det är långt eller kort. Resultatet av föräldraåsikterna ska vara klart när bildningsnämnden behandlar läsårets arbetsdagar inför nästa läsår, i oktober eller november.

Saxbys sista läsår

Saxby skola i Borgå går nu in på sitt sista läsår, från hösten 2019 är elever och lärare en del av nya Strömborgska skolan rent administrativt, och i praktiken betyder det att elever och lärare flyttar in i Näse skolas baracker. I januari 2020 står sedan, förhoppningsvis, den nya skolan inflyttningsklar.

– Vi kommer att jobba hårt på att det här läsåret ska kännas som ett helt vanligt skolår för eleverna, säger rektor Magnus Holmberg. Det får inte bli oroligt eller kaotiskt.

– Lärarna måste ändå tänka framåt och planera också för nästa läsår.

Under läsåret 2018-2019 ska man också satsa på att eleverna i Näse och eleverna i Saxby som tillsammans ska utgöra enhetsskolans lågstadiedel möts med jämna mellanrum och lär känna varandra.

Holmberg konstaterar att processen med att lägga ner Saxby skola påbörjades för länge sedan.

– Föräldrarna kämpade länge för att få behålla skolan. Nu är sorgearbetet gjort och vi ser i stället framåt.

Ingen avgiftsfri småbarnpedagogik

Ungefär en femtedel av alla femåringar i landet kommer att få ta del av avgiftsfri småbarnspedagogik från och med i höst. Ingen av våra östnyländska kommuner hör ändå till försökskommunerna, medan till exempel grannstäderna Helsingfors och Kotka är med i experimentet. De östnyländska kommunernas beslutsfattare har behandlat frågan men tackat nej.

Den nya läroplanen har nu nått fram till årskurs åtta i grundskolan.

Mer läsning