Frida Sigfrids ny ordförande för Svensk ungdom – "SU är de populistiska rörelsernas motpol"

Frida Sigfrids, 23, från Borgå är Svensk Ungdoms nya förbundsordförande. Bild: Svensk Ungdom

Frida Sigfrids, 23, från Borgå är Svensk Ungdoms nya förbundsordförande. Hon valdes enhälligt på söndagen under förbundets 76:e kongress i Kristinestad.

– Svensk Ungdom är en föregångare i arbetet för att bromsa klimatförändringen, värna om de mänskliga rättigheterna och satsa på utbildning. Det är vi som förespråkar en hållbar ekonomi för att också unga ska kunna få pension då vi blir äldre och för att vi även i framtiden ska lyckas upprätthålla den välfärdsstat vi byggt upp, sade Frida Sigfrids i sitt linjetal på kongressen.

Under de senaste två åren har Sigfrids varit vice ordförande för förbundet. Till sin utbildning är hon politices kandidat. Sigfrids kandiderar också i EU-valet för SFP.

– Svensk Ungdom är de populistiska rörelsernas motpol i EU-valet. Det är vi som kämpar för allas lika värde varje gång vi går ut på kampanjfältet. Jag vill att vi jobbar för de unga och deras utbildning, för konkreta klimatåtgärder och för en attraktiv arbetsmarknad, säger Sigfrids.

Mer läsning