Frida Hultcrantz skyltar med ödehus i ödsligt hus – gatugalleri i Lovisa ligger helt i tiden

ÖDEHUS. Frida Hultcrantz tyckte tidpunkten var lämplig att ställa ut en serie målningar från knappt tio år tillbaka. De föreställer isolerade ödehus ute på landsbygden, bland annat från Lovisatrakten. Bild:

Frida Hultcrantz är aktuell med en utställning på Galleria Katu i Lovisa. Temat är ödehus och platsen är väl vald – galleriet finns i en av många, tomma centrumlokaler.

– Målningarna har väntat på det här tillfället, ödehus i ödsligt hus, säger Lovisabaserade konstnären Frida Hultcrantz.

De aktuella målningarna som bildar utställningen Continuously quarantined är målade mellan 2010 och 2013, och de gamla husen som ligger öde har helt enkelt inte passat in på någon av utställningarna hon haft under årens lopp.

Nu kände hon att tiden var inne och Hultcrantz samlade ihop hustavlorna som hängde på både egna och vänners väggar. Flera av motiven har sin förlaga i Östnyland, och det var också här som hon fick inspirationen till att måla det allra första av många ödehus.

Målningarna har väntat på det här tillfället, ödehus i ödsligt hus.

– Familjen flyttade till Mörskom och lade märke till hur många tomma, gamla hus det fanns ute på landsbygden.

Där fanns också kopplingen till det aktuella undantagstillståndet: Hultcrantz fick känna på hur det var att bo isolerad ute på landet, att känna sig isolerad från resten av världen och att välja att isolera sig.

Fascinerande och öde

SKYLTAR. Frida Hultcrantz ställer ut målningar på Galleria Katu, i tommar skyltfönster på Drottninggatan i Lovisa. Bild:

Continuously quarantined tangerar den rådande isolationstematiken, och gör det i form av stämningsbilder på hus som ligger öde: gistna, målarfärgsflagande, tomögda, skrämmande och samtidigt fascinerande.

– Jag har alltid tilltalats av ödehus, det känns som att de lever sitt eget liv. Varför jag fastnade för just vissa tomma hus ute på landsbygden minns jag inte längre exakt, men det kan ha haft att göra med färg eller form, med läget eller helt enkelt med ögonblicket, säger hon.

Ödehusen berättar en historia, människoöden sitter i väggar, fasader och gardinlösa fönster. Och från de tomma husen kan man dra en småtragisk åsnebrygga till tomma skyltfönster och stängda småbutiker i centrum av Lovisa – tomma på liv redan innan coronaviruset slog till.

Jag har alltid tilltalats av ödehus, det känns som att de lever sitt eget liv.

Dolda budskap

– De övergivna husen liksom de tomma lokalerna står där och betraktar tyst dem som passerar och förmedlar dolda budskap om utanförskap, säger Frida Hultcrantz.

Ödehustematiken är måhända aktuell, men som målare har Hultcrantz gått vidare. I månadsskiftet februari-mars ställde hon ut på Galleria Huuto i Helsingfors med en serie verk som representerar en mer omedelbar stil.

De övergivna husen liksom de tomma lokalerna står där och betraktar tyst dem som passerar .

– Jag jobbade spontant, släppte lite på kontrollen och experimenterade med att måla på plexiglas. Med Cynosure handlade det om att vara mera tydlig och direkt med känslouttrycken, säger hon.

Frida Hultcrantz var aktuell på Galleria Katu i Lovisa också för tre år sedan. Då visade hon några blyertsteckningar som föreställde hennes sovande familj.

Exakt hur länge den aktuella utställningen pågår är oklart, men antagligen finns ödehusen till påseende i skyltfönstret på Drottninggatan i Lovisa åtminstone en månad framöver.

Mer läsning