Friande dom i människohandelsfallet

Tingsrätten friade Borgåmannen som stod åtalad för människohandel. Han anklagades för att ha satt en kinesisk kvinna i tvångsarbete.

Östra Nylands tingsrätt tog sig an ett fall av människohandel i februari, där åtalet inte väcktes av åklagaren, utan av kvinnans advokat. Polisen färdigställde förundersökningen 2015, men åklagaren valde då att inte väcka åtal.

Kvinnan anklagade Borgåmannen för att ha tagit hit henne för tvångsarbete. Enligt åtalet hade han lovat henne 50 euro per dag för att sköta om honom och huset. Senare gifte de två sig, men enligt åtalet var det inget riktigt giftermål – i stället ville mannen att hon skulle få stanna i landet.

På fredagen kom domen från tingsrätten, där mannen frias från alla misstankar om människohandel.

Han uppgav till sitt försvar att det handlade om ett äkta giftermål, där kvinnan hade velat komma till Finland och gifta sig. Det fanns aldrig några krav på att hon skulle arbeta, och han hade aldrig lovat henne någon kompensation. De renoveringsarbeten hon gjorde var på eget initiativ och av egen fri vilja. Han hade också sett till att hon hade pengar, bland annat för busskort. Ett antal vittnen talade till den åtalades förmån.

Tingsrätten konstaterar att de två berättelserna om livet i Finland är diametralt motsatta, men i domen anser man inte att den kinesiska kvinnans berättelse skulle vara mera trovärdig.

Tingsrätten konstaterar också att kvinnan på grund av bland annat språket visserligen varit i beroendeställning till mannen, men att man inte kunnat bevisa att mannen skulle ha utnyttjat situationen för att försätta henne i tvångsarbete. Inga av kriterierna för människohandel uppfylls.