Fredsarbete och kärnkraft kopplas samman

HÄSTHOLMEN. Kärnkraftverken på Hästholmen binder Lovisa stad. Bild: Lasse Lehtinen

Eftersom det finns kärnkraftverk i Lovisa kan staden inte gå med i fredsprojektet Borgmästare för fred, anser också en majoritet av stadsstyrelsen.

Vid måndagens styrelsemöte föreslog ledamot Jerry Träskelin, Vänst, att Lovisa ansluter sig till Borgmästare för fred-rörelsen.

Hans förslag understöddes av Agneta Alm, SFP.

Vid omröstningen förlorade ändå Träskelins förslag med fyra röster mot sju.

Tillsammans med Träskelin och Alm röstade SFP:arna Johan Björklöf och Leena Lindfors.

Resten av styrelsen går in för stadsdirektör Olavi Kalevas linje. Kaleva har i sin beredning betonat att det inte är möjligt för Lovisa att vara en kärnkraftsstad och samtidigt vara medlem i den internationella Borgmästare för fred-gruppen.

Gruppen arbetar för världsfreden och mot kärnvapen.

Enligt Kaleva betyder det att Lovisa skulle ställa sig negativ också till uranbryning. Uran behövs som bränsle vid kärnkraftverken.