Fredrika Runebergs rabarber firas med saftkalas

RAR RABARBER. Rabarbern i Fredrikas trädgård har en alldeles egen arvsmassa och valdes till Naturresursinstitutets Lukes nationella genreserv 2017. På lördag blir det rabarberfest i trädgården vid Runebergs hem. Bild: Mostphotos

Rabarbern som växer i trädgården vid J. L. Runebergs hem är en riktig raritet.

För ett år sedan blev den upptagen i Naturresursinstitutets nationella program för växtgenetiska resurser, där den bevarats i rabarbersamlingen. Rabarbersorten fick samtidigt namnet Fredrika Runebergs rabarber.

Fredrikas rabarber är unik på grund av sin genetiska mångfald och den långa odlingshistorien. Rabarbern som växer i Fredrikas trädgård har en genkombination som till 63 procent avviker från den vanligaste rabarberstammen i Finland.

Bakom undersökningen om rabarberns biologiska mångfald står Naturresursinstitutets nationella program för växtgenetiska resurser. Programmets mål är att trygga odlingsväxternas diversitet för kommande generationer, och förvånanden nog finns det knappt med information om rabarbern, trots att man odlat den i Finland redan i över hundra år.

År 2015 uppmanade Naturresursinstitutet finländarna att leta upp information om gamla rabarbersorter och det skickades in över 700 stycken svar. Av dem kunde 23 nya rabarbersorter deponeras i samlingen. Då skickades även rabarbern som växer i Fredrikas trädgård i anslutning till J. L. Runebergs hem till närmare undersökning.

På lördag firas Fredrikas rabarber med en Rabarberfest i Runebergs hem. Det bjuds på rabarberdricka för de hundra första besökarna, rabarberinfo samt trädgårdsguidningar på finska och på svenska. Då är det även möjligt att köpa sticklingar av Fredrikas krukväxter.

Fredrika Runebergs trädgård är en ovanligt välbevarad stadsträdgård från 1800-talet. Trädgården är öppen för allmänheten i maj-augusti dagligen kl. 10–16 och inträdet är gratis.

Fredrikas trädgård i Borgå lördagen den 19 maj kl. 10–16, rabarberguidning kl. 11 samt trädgårdsguidningar kl. 11.15 på finska och kl. 12 svenska.