Fredagens rörbrott var ovanligt stort

ROST. Fjärrvärmerör är isolerade men om vatten lyckas ta sig in genom isoleringen kan röret efter en lång tid rosta sönder utifrån.Bild: Arkiv/Ksf-Media

Orsaken till att Borgå Energis fjärrvärmenät slogs ut på fredagen har ringats in till ett ledningsbrott vid Rönnvägen. På Borgå Energi ska man fundera på hur man i liknande situationer bättre ska få ut informationen till kunderna.