Från "pikkaveto" till bakelser – i den finlandssvenska matkulturen blandas både högt och lågt

Yrsa Lindqvist, första arkivarie vid Svenska litteratursällskapet, framhåller att finlandssvensk matkultur är allt från fiske till bakelser och det är mångfalden och bredden som också kännetecknar och är styrkan i vår matkultur. Bild: Sofie Fogde/SPT

Föreningen Finlands svenska måltidsakademi anser att den finlandssvenska matkulturen fått för lite uppmärksamhet. – Vi vill sprida information och skapa ett större intresse för vad som egentligen är finlandssvensk matkultur, utan att begränsa, säger en av styrelsemedlemmarna.

Den finlandssvenska matkulturdagen firas på lördag. Den har firats av Marthaförbundet ända sedan år 1992.Men vad är egentligen finlandssvensk matkultur? Och hur skiljer den sig från matkulturen i övri...