Från möjlighet till ångest till verklighet

Bild: Matilda Svahn

Under hösten 2019 blev jag erbjuden stipendier till tre olika amerikanska universitet och livet kändes som en dröm.

Tränarna på dessa universitet hade valt just mig, och ville ha just mig till deras golflag. Framtidsplanerna från flera år tillbaka började bli sanning, och jag kunde inte vara lyckligare. Framför mig...