Från Mississippi till Borgå å

LADY SINGS THE BLUES. Reine Rimóns stil poängterar optimism framom melankoli. Bild: Saliven Gustavsson

Jazzsångerskan Reine Rimón är inte bara Borgåbo, hon är också hedersmedborgare i jazzens vagga New Orleans.

New Orleans och Borgå visar sig ha några gemensamma nämnare; de var viktiga hamnstäder på segelfartygens dagar, floder rinner genom dem, de är livliga kulturstäder och turistmål, det musiceras främst...