Framtidens pensionärer väljer vem de umgås med, spenderar pengar och spräcker fördomarna

ÅLDRANDE INTRESSERAR. Många av dem som mötte upp till tankesmedjan Agendas kväll kring åldrande på 2020-talet tillhörde själva gruppen 65+. Bild: May Wikström

En färsk rapport från tankesmedjan Agenda sätter åldrandet under luppen. Mest föråldrad är kanske den allmänna uppfattningen om dem över 65+.

År 2060 är antalet 90-åringar fyrdubbelt så många som nu, ifall befolkningsutvecklingen fortsätter i samma takt. De är lika många som antalet barn under skolåldern.Samtidigt som antalet seniorer i sam...