Framtidens bostadskvarter – vilka kvarter lockar ännu om 400 år?

Borgås stadsplaneringschef funderar på Borgås tillväxt och vilka bostäder som kommer att kännas lockande i framtiden.

I Borgå stad bor nu över 51 000 invånare, flera än någonsin tidigare. År 2021 ser vi en ökning i inflyttningen och med största sannolikhet kommer ännu flera människor att vara Borgåbor i slutet av 202...