Framtiden för Lappträsk är nu i vågskålen

Lappträsk vill fortsätta som självständig kommun. I slutet av januari kommer utvärderingsgruppens utlåtande som säger om det är möjligt eller om Lappträsk borde fusioneras med någon annan kommun. Bild: Kristoffer Åberg

Arbetet med att reda ut vad som kan göras för att balansera Lappträsk ekonomi har gått in i följande fas. Utvärderingsgruppen har träffats två gånger, och i slutet av januari väntas utlåtandet om vilken riktningen är – ett ekonomiskt balansprogram eller en kommunfusion. Nu ligger bollen hos kommunfullmäktige.

Nu får beslutsfattarna och tjänstemännen i Lappträsk sätta alla klutar till för att lösa den svåra ekonomiska ekvationen – hur minska utgifterna och öka inkomsterna i Lappträsk så att ekonomin på sikt...