Frågor får svar – nytt forum införs i Sibbo

Bild: Mostphotos

Sibbo kommun inför en så kallad frågetimme för fullmäktigeledamöterna. Den sänds direkt på nätet i stil med det egentliga fullmäktigemötet.

Syftet med frågetimmen är att ge fullmäktigeledamöter möjlighet att ställa frågor till kommunens ledande tjänsteinnehavare, som sedan ger svar på frågorna.

Fullmäktiges frågetimme ordnas för första gången före det egentliga fullmäktigemötet på måndag den 8 oktober. Frågetimmen äger rum klockan 17.20–18.00.

Frågorna skickas på förhand till kommunstyrelsens ordförande Kaj Lindqvist (SFP), som tillsammans med kommunens ledande tjänsteinnehavare svarar på dem muntligt på finska och svenska. Svaren hålls korta och koncisa. Under en frågetimme hinner man svara på cirka fyra frågor. De frågor som inte ryms med på frågetimmen överförs till följande frågetimme, alternativt besvaras de skriftligt.

– Fullmäktiges frågetimme är vanlig praxis i flera kommuner. Det är ett ypperligt sätt att lyfta fram viktiga frågor, båda stora och små. Också det arbete som fullmäktige gör för kommuninvånarna blir mer synligt tack vare frågetimmen. Det som är speciellt med frågetimmen i Sibbo är att vi kommer att göra den öppen även för kommuninvånarnas frågor. Det blir ett nytt sätt att påverka saker, säger fullmäktigeordförande Heikki Vestman (Saml).

I början testar man hur frågetimmen fungerar. Under testperioden kan endast ledamöter ställa frågor som tas upp under frågetimmen. Om försöket utfaller väl, öppnas frågetimmen även för kommuninvånarnas frågor.

Under tidigare fullmäktigeperioder har ledamöterna ställt frågor under själva mötestiden, och de har behandlats under rubriken "Eventuella övriga ärenden" i föredragningslistan. Denna praxis tillåter ändå inte att den som svarar på frågan kan förbereda svaret före mötet.

KLICKA HÄR: Den första frågetimmen sänds på nätet på måndag den 8 oktober klockan 17.20–18.00.

Mer läsning