Frågetecken kring Optirak-företagarnas tidigare affärer

SÄLJS. Pyttistomten är nu till salu för att kartlägga intresset. Bild: Skärmdump

Två rader grundstenar är allt det blev av företagarnas tidigare projekt i Pyttis. Det kan ändå bli aktuellt igen om Sågudden rinner ut i sanden.

Bara sockeln finns i det radhusprojekt i Pyttis där två av Optiraks företagare är inblandade. Bygglovet gick ut 2013, och nu är tomten till salu för 58 000 euro. Det var Kari Hagfors, fullmäktigeledamot för Samlingspartiet i Lovisa, som hittade försäljningsannonsen för tomten till bostadsaktiebolaget Pyhtään Kanahaukantie 21. Efter lite efterforskningar märkte han att det är fråga om samma personer som äger Optirak - företaget som vill bygga ut Sågudden.

– Visst, det är olika bolag. Men det är samma personer. De fick byggrätt, och nu står sockeln där mitt i skogen. Den är igenvuxen i det här skedet, säger Hagfors.

Ifrågasätter trovärdigheten

Det hela får Hagfors att tvivla på Optiraks trovärdighet - ett bolag som har en omsättning på 29 000 euro och förluster på 10 000 euro och som vill köpa Sågudden för 1,3 miljoner euro.

– Det är skrämmande att de inte fått till stånd något i Pyttisprojektet. Jag besökte stället och talade med grannarna. De sade att dit kom en last med murblock och att det sedan stannade upp.

Det här handlar helt och hållet om att efterfrågan bestämmer vad vi gör. Det är precis som med Sågudden. Om ingen köper så kan vi inte bygga.

Exakt när det hände är ändå avgörande. Esa Willberg, styrelsemedlem i såväl Optirak som Pyhtään Kanahaukantie 21, säger att de köpte tomten i Pyttis och att sockeln redan stod där i det skedet. En koll med Pyttis byggnadskontor visar också att där finns ett tidigare bygglov.

– Det här handlar helt och hållet om att efterfrågan bestämmer vad vi gör. Det är precis som med Sågudden. Om ingen köper så kan vi inte bygga. I själva verket planerar vi återuppta Pyttisprojektet om inte Sågudden blir av.

Willberg påpekar också att det handlar om ett annat bolag, även om det är samma personer som är inblandade.

– Det har inget alls att göra med Optirak. Min fru äger Kanahaukanties aktier. Hon har grundat aktiebolaget.

Kolla först

Hagfors anser ändå att det kan löna sig att fråga huruvida man kan lita på att Optirak kan genomföra Såguddenprojektet med tanke på affärerna i Pyttis.

– Det känns inte trovärdigt. Och ingenting har hänt på Sågudden heller. Jag skulle vara positivt inställd om de hade kommit med något konkret för ett år sedan. Dessutom har de stora byggföretagens bristande intresse visat hur trovärdigt hela projektet annars också är. Jag tycker att man borde göra området till ett friluftsområde. En park, som i Kotka.

Det här påverkar inte på något sätt. Jag vill inte spekulera i vad Hagfors lyft upp. Det är inte relevant nu.

Lovisa stadsstyrelses ordförande Mia Heijnsbroek-Wirén låter inte uppgifterna om det obyggda radhuset störa förhandlingarna med Optirak förrän man vet exakt hur läget ser ut.

– Det här påverkar inte på något sätt. Jag vill inte spekulera i vad Hagfors lyft upp. Det är inte relevant nu. Det är klart det får en att fundera, men det är ingen idé att spekulera innan man vet bakgrunden.

Kommunen undersöker

Eero Mäkelä, byggnadsinspektör i Pyttis är medveten om radhusprojektet och att det står stilla. En snabb granskning visar också att bygglovet gick ut 2013 och att där fanns ett tidigare projekt från 1990-talet.

– Det finns ritningar och man har börjat bygga. Så stannade det upp av någon orsak.

Mäkelä ska nu reda ut huruvida tomtägaren är förpliktad att bygga. Frågan är med vilka villkor tomten tidigare såldes.

– Hade de en deadline för bygget? Och är de i så fall förpliktigade till något? Vi ska ta en titt på fastigheten och se vad läget är.