Frågesport: Det stora vapentestet

EN MASSA VAPEN. Alla städer och kommuner har ett vapen som ofta har en koppling till orten. Bild: SPT / Wikimedia commons

Nu ska vi gräva fram den lilla, eller stora, heraldikern i dig! Alla finländska städer och kommuner har ett vapen som ofta har en anknytning till orten ifråga. Hur bra känner du till Finlands stads- och kommunvapen?

Städernas och kommunernas vapen är inte alldeles lätta att känna igen. Vet du till exempel hurdana kommunvapen Borgnäs, Nurmijärvi eller Laihela har?

Testa dina kunskaper i vårt quiz. Ett tips till dig som gör quizet: det bor minst 0,5 procent svenskspråkiga i den stad eller kommun som efterfrågas.