Frågan om Nickby hjärta går vidare

OKLARA BESKED. Bygga till två flyglar, en flygel, eller vad? Kommunstyrelsen tar upp frågan i slutet av maj. Bild: Kristoffer Åberg

Kommunstyrelsen i Sibbo kommer att ta upp frågan om Nickby hjärtas tillbyggnad under sitt sista möte, under sitt mandats nästsista dag.

När bildningsutskottet på måndagskvällen fattade sitt beslut, efter omröstning 3-5, om att inga lågstadiebarn ska placeras i Nickby hjärta tog det eld i hela beslutsapparaten i kommunen.

Kommunfullmäktige har nämligen redan i november slagit fast projektplanen för tillbyggnaden och det betyder i normala fall att det bara är att tuta och köra, sista ordet är sagt.

I fullmäktigebeslutet ingick ändå en protokollsanteckning att man innan bygget inleds måste bestämma vilka elever som ska ha sin skola i den ena tillbyggnadsflygeln till Nickby hjärta. I den andra kommer gymnastiksal och omklädningsrum och endast några få nya klassrum.

Bildningsutskottet splittrat

Finska och svenska utbildningssektionen och bildningsutskottet har under våren försökt hitta ett svar på frågan om vilka elever som kan dela skoltak med de högstadieskolor, en finsk och en svensk, som delar på Nickby hjärta i dag. Inga redan befintliga lågstadieskolor har velat flytta dit och därför kom bildningsdirektör Kurt Torsells förslag som en kompromiss. Skolan byggs för en helt ny grupp finska elever för klasserna 0-6 som tillsammans med de finska högstadieelever som redan finns i huset bildar en enhetsskola.

Det här förslaget dög inte för en majoritet av bildningsutskottet.

Antti Skogster, SFP, kom under mötet med ett motförslag som går ut på att man inte alls bygger den andra flygeln till Nickby hjärta, utan i stället en helt ny skola för ett finskt lågstadium.

För Skogsters förslag röstade Richard Sundman, SFP, Mari Berg, SFP, Markku Metsoila, VGS och Virpi Karjalainen, Saml.

För bildningsdirektörens förslag röstade Juha Suuronen, Saml, Laura Lindell, Saml och Henrik Möller, Gröna.

Upptagningsrätten utnyttjas

På tisdagen meddelade kommunstyrelsens ordförande Ari Oksanen, Saml, att styrelsen utnyttjar sin upptagningsrätt och behandlar frågan den 30 maj. Det här är den nuvarande kommunstyrelsens sista möte. Den första juni tar nya fullmäktige formellt över beslutanderätten i kommunen och utser vid sitt första möte bland annat en ny kommunstyrelse.

– Bildningsutskottets beslut är formellt fel, säger Oksanen. Vi har redan ett fullmäktigebeslut om att Nickby hjärta ska byggas ut, med två flyglar. Det kan ett utskott inte ta tillbaka.

UPPTAGNINGSRÄTT. Kommunstyrelsens ordförande Ari Oksanen anser att bildningsutskottet har gjort ett felaktigt beslut. Bild: Ksf Media

Oksanen anser att utskottets förslag om att bygga en helt ny skola i stället blir dyrare och dessutom gör processen alldeles för långsam.

Genom att bygga ut Nickby hjärta har vi en ny skola redan 2020. Om vi går in för att bygga på någon annan plats går det lätt till 2023, kanske 2024, innan vi har en ny skola att erbjuda alla de barn som nu flyttar in till Sibbo i rask takt. Enligt dagens prognoser behöver vi en ny finsk skola redan 2019.

Planerare redan vald

Många föräldrar har ställt sig mycket skeptiska till Sibbos planer på skolor med över tusen elever. Man säger att man flyttat till Sibbo för att barnen ska få gå i mindre skolor, nära naturen. Enhetsskolor med elever från klasserna noll till nio skrämmer också.

– Här har det tydligen brustit i kommunikationen, säger Oksanen. Dagens skolor är något helt annat än de jätteskolor som ännu för tio år sedan byggdes i olika tillväxtcentrum.

– Vi kommer att gå in för enhetsskolor där eleverna delas in i mindre grupper, med egen gårdsplan och helt egna utrymmen. Enhetsskolor är dessutom framtidens melodi. Alla nya skolor runt om i landet byggs som enhetsskolor, det är också statsmaktens linjedragning.

Kommunsekreterare Peter Stenvall påpekar att det är helt logiskt att den gamla kommunstyrelsen tar upp ärendet.

Besvärstiden för bildningsutskottets beslut går ut den 15 juni och före det måste saken behandlas.

– Dessutom finns det ett annat beslut som också berörs. Redan den 2 maj har tekniska utskottet nämligen valt planerare för utvidgningen av Nickby hjärta. Det beslutet måste också stoppas om det inte blir någon andra flygel.

Inte enig styrelse

Diskussionen går nu het kring vad bildningsutskottet egentligen får besluta. Det finns ingen godkänd skol- eller servicenätsutredning påpekar en del. Varken styrelse eller fullmäktige har godkänt det förslag som finns.

Kicka Lindroos, SFP, sitter i kommunstyrelsen och hon hör till dem som inte vill ha jätteskolor med över tusen elever.

– Det största problemet här är att man har fattat beslut om att bygga utan att vara på det klara med vilka elever som ska placeras i nybygget.

– Jag tycker inte att man kan kalla det som nu har planerats i Nickby hjärta för en enhetsskola. De lågstadieelever som skulle gå där utgör bara en liten del av högstadieklasserna när de kommer så långt, resten kommer från andra lågstadieskolor i närheten. Sipoonlahden koulu är en riktig enhetsskola.

Lindroos önskar en ordentlig diskussion i kommunstyrelsen, en diskussion där man kan ta fram också nya alternativ.

– Beroende på vad majoriteten anser får vi gå vidare. Och nya fullmäktige får ta ställning till servicenätsutredningen i höst, jag hoppas vi kan vänta på de resultaten.

SFP har inget gruppbeslut i frågan, påpekar Lindroos. Ändå verkar det som om många SFP:are skulle föredra bildningsutskottets lösningsförslag. De andra partierna är splittrade och slutresultatet av styrelsebehandlingen är ännu ett frågetecken.

Mer läsning