FPA upphandlar taxiresorna på nytt

NY UPPHANDLING. På grund av problemen med FPA-taxiresorna sker upphandlingen nu på nytt. Bild: SPT/SPT

På grund av en hel del problem med taxiresor i Nyland upphandlar FPA taxiresorna på nytt. Nu vill man ha en serviceproducent som tar helhetsansvar för hela området från och med den 1 april nästa år.

FPA meddelade i dag, fredag, att man publicerat en upphandlingsannons gällande de aktuella resorna och att kundens ställning stärks vida det nya avtalet.

Den nuvarande serviceproducenten (Helsingin-Uudenmaan Taksit) och Folkpensionsanstalten kom i oktober fram till att avtalet avslutas på grund av problem med förmedlingen av taxiresor och tillgången till taxibilar. Den nuvarande aktören sköter verksamheten tills den nya avtalsperioden inleds.

Inför den nya upphandlingen har preciseringar i servicebeskrivningen gjorts. Nu vill man tydligare än hittills säkerställa att tillgången till bilar och annat materiel är tillräcklig för att transporterna ska fungera. Serviceproducentens skyldigheter har också skärpts, producenten ska i framtiden skaffa och betala en ersättande taxi för kunden om en beställd resa inte kan ordnas i tid.

För den här sortens ersättande resor betalar FPA inte ersättning till serviceproducenten. Också de sanktioner som kan tillämpas har skärpts. Det kan exempelvis vara fråga om avtalsvite.

Kundens ställning stärks alltså genom det nya avtalet. Om FPA har beviljat en kund rätt till bekant taxi är serviceproducenten i fortsättningen skyldig att anvisa kunden en sådan. Alla kunder ska få bekräftelse per sms när taxibeställningen kvitterats. I vissa situationer med avtalsbrott har kunden rätt att själv beställa en taxi som serviceproducenten måste betala.

– Jag tror att vi med de här preciseringarna kan göra den nya upphandlingen så att målet uppfylls, det vill säga så att våra kunder får bästa möjliga service, säger förmånschef Susanna Bruun.