FPA: Fler kunde ansöka om läromaterialstillägg

Enligt Folkpensionsanstalten FPA finns det flera tusen studerande på andra stadiet som inte får läromaterialstillägg trots att de skulle vara berättigade till det om de ansökte om studiestöd. Foto: Mikael Piippo/SPT Bild: Mikael Piippo/SPT

Enligt Folkpensionsanstalten FPA finns det 8 000 unga som skulle vara berättigade till läromaterialstillägg men som inte har ansökt om studiestöd.

Sedan augusti har det varit möjligt för unga som studerar på andra stadiet att få ett läromaterialstillägg till sin studiepenning. Tillägget på 46,80 euro per månad kan beviljas till unga vars föräldrars sammanlagda årsinkomster är högst 41 100 euro.

Folkpensionsanstalten FPA beviljar läromaterialstillägget automatiskt till studerande på andra stadiet som får studiestöd och som har rätt till tillägget. Det finns dock unga som inte har ansökt om studiestöd och således inte heller får läromaterialstillägg trots att de skulle vara berättigade till det.

FPA uppskattar att det finns 8 000 unga som skulle vara berättigade till läromaterialstillägg men som inte har ansökt om studiestöd.

Läromaterialstillägget kan betalas till studerande som är under 20 år och bor hos sin förälder, eller till studerande som är under 18 år och bor någon annanstans än hos sin förälder. Också studerande i åldern 15–16 år kan få läromaterialstillägg, även om de inte kan få annan studiepenning.