Fotbollshallen kan börja byggas

MYCKET PÅ GÅNG I KOKON. Fotbollsplanen är klar, nästa skede är hallbygget. I bakgrunden Aurorahallen vars konstruktion förstärks. Bild: Chanette Härus

Staden har gjort sin del, nu är det Kokonniemen Palloiluhalli Oy:s tur att ta över.

För ett drygt år sedan beslutade stadsfullmäktige om att ta in ett anslag på en halv miljon euro i budgeten 2017. Anslaget är avsett för att bli en början på en övertryckshall för fotboll som ska byggas Kokon i Borgå. Den nya hallen ska bli 75 gånger 51 meter stor och själva planen 64 gånger 45 meter.

Stadens anslag används till anläggningsarbeten och till att bygga ut parkeringsplatsen med hundra platser.

– Grunden för hallen blev klar för några veckor sedan, nu är det Kokonniemen Palloiluhalli Oy som ska stå för resten, säger Per Högström, chef för stadens idrottstjänster.

Stadsstyrelsen godkände samarbetsavtalet med bolaget i februari. Kokonniemen Palloiluhalli uppskattade då byggkostnaderna till ungefär en och halv miljon euro. I summan ingår kostnaderna för konstgräs. Målet är att hallen ska stå klar i oktober 2017.

Hallen kommer främst att användas FC Futuras juniorer och Porvoon Butchers, men också av Akilles fotbollssektion som meddelat att den är intresserad av att reservera turer.

Hallarna

Andra stora projekt som idrottstjänsterna redan har tagit itu med är reparationerna av Ungdomsishallen och Aurorahallen. Konstruktionen ska förnyas och dessutom utförs vissa andra arbeten. Budgeten går på 1,6 miljoner och entreprenören har tid på sig till den sista oktober att få allting gjort.

– Dessutom bygger vi om start- och målområdet för skidspåren i Kokon. Arbetet ska vara klart i mitten av oktober. Ett nytt motionsspår öppnades i maj och vi har också byggt en bocciaplan i Kokon. På det hela taget är 2017 ett aktivt år för oss, säger Per Högström.

Mer läsning