Fotbollshallen i Kokon avancerar långsamt

KAN SNART ÖVA INNE. Om allt går enligt planerna kan de yngsta fotbollsspelarna så småningom träna inomhus vintertid. Bild: Studio Lindell

Ett företag har grundats för fotbollshallsprojektet i Kokon, men inget hyreskontrakt är ännu skrivet. Staden har beviljat idrottsföreningarna en halv miljon i stöd för markarbetena för hallen, men för att kunna börja med arbetena krävs både hyreskontrakt och bygglov.

Det finns beredskap från stadens sida att i snabb takt skriva under ett hyreskontrakt med företaget Kokonniemen Palloiluhalli Oy om uthyrning av en del av en tomt i Kokon. På tomten planeras en bollhall.

– Hyreskontrakten har inte skrivits under. Jag har skickat det till hallbolaget, men de har inte kommenterat det ännu, säger fastighetschef Maarit Ståhlberg.

Ett giltigt hyreskontrakt är en förutsättning för att man ska kunna ansöka om och beviljas ett bygglov för en eventuell hall. Staden har lovat stå för markarbetena i samband med hallbygget, men innan man kan börja med det krävs att det finns ett bygglov.

– Det är realistiskt att tänka att arbetena vid hallbygget inte kommer i gång det här året. Vi kan ändå börja med parkeringsplatsen intill, den behövs också för annan verksamhet på området, konstaterar bildningsdirektör Hilding Mattsson.

Fullmäktige i Borgå fattade 29 juni beslut om att gå in och stöda byggandet av en bollhall med en halv miljon euro för markarbetena. Anslaget är för 2016.

– Om arbetena går till nästa år måste anslaget formellt beviljas på nytt, säger Mattsson.

Just nu utreder vi flera olika alternativ. Ju mer vi sätter oss in i saken, desto fler blir alternativen.

Står stilla

Ägarna till bolaget Kokonniemen Palloiluhalli Oy vill inte i det hör skedet uttala sig om när hallen kan stå klar eller över huvud taget om planerna eftersom så mycket ännu är öppet. Man håller på och utreder olika möjligheter.

Bollföreningarna i staden har diskuterat en hall i flera år. Futura juniorers ordförande Janne Ranta är en av eldsjälarna bakom hallprojektet. Han vill inte heller uttala sig om några detaljer, men lovar mera information inom kort.

– Just nu utreder vi flera olika alternativ. Ju mer vi sätter oss in i saken, desto fler blir alternativen. Vi vill ha ett konkret koncept för hallen innan vi kan berätta mera, säger han.

Bild: Mostphotos

En förutsättning för att planeringen skulle kunna ta fart var att det finns en anvisad tomt för hallen. Efter det utreder man nu hurdan hall det blir, och jämför kostnader för byggande och för driften av hallen.

Stödet för markarbetena beviljades de två föreningarna Futura juniorit och Butchers men åtminstone tills vidare har inte föreningarna någon del i aktiebolaget som skapats för själva bygget. För Futura juniorers del beror det på en teknikalitet.

– Vi kommer att vara delägare med en betydande andel. Det är hundra procent säkert. Problemet är att vi enligt våra stadgar inte kan äga aktier. VI gör en stadgeändring på föreningens årsmöte och efter det kan vi gå med i bolaget.

Vi vill göra hallen till ett gemensamt projekt för hela Borgå.

Glada ordförande

Janne Ranta är glad över att fotbollsspelarna kan få ändamålsenliga möjligheter att träna. Han hoppas att många alla bollföreningar kommer med i bolaget. Ett alternativ för finansiering är en aktieemission.

– Vi vill göra hallen till ett gemensamt projekt för hela Borgå, säger han.

Lika glad över att hallprojektet kommit så långt att man kan göra upp konkreta planer är Butchers ordförande Mikko Vento.

– Vi har funderat på hallen länge. Ni finns det ett bolag som kan hålla i trådarna, det är jag glad för. Nu hoppas vi bara att vi lyckas, säger han.

Målet också för Butchers är att ha en andel i hallbolaget.

– Det är utgångspunkten, säger Vento.

Mikko Vento ser stadens stöd som ett stöd till bollsporten i staden, inte specifikt till de två föreningarna som är direkt involverade i projektet.

Mer läsning