Fossilfria skolskjutsar är redan möjliga

Yle Östnyland (12.5) publicerade en artikel om ett nytt lagförslag för skolskjutsar som för att ens få delta i den offentliga upphandlingen kräver el, hybrid, och naturgas som bränsle, vilket betyder att alla dieselmotorer måste modifieras. Ändå finns det redan Neste MY förnybara, fossilfria diesel som inte kräver någon modifiering av motorerna.

Det gäller ju inte bara skolskjutsar, hela fordonsflottan inom transportbranschen kör på diesel, och ändå nämns aldrig MY-dieseln, som redan finns, då Finland talar om övergång till fossilfritt. Att kräva bränsle som förutsätter modifiering av dieselmotorerna är varken tidsmässigt, nationalekonomiskt eller klimatmässigt hållbart.

Borgå övergick redan 2017 till att i stadens hela dieselmateriel tanka Neste MY diesel vilket minskade användningen av fossil diesel med 100 000 liter och cirka 240 000 kilo koldioxidutsläpp per år.

Ingalill Tuomolin SFP, Borgå