Förvaltningsbygganden har äntligen en köpare

Från 1950-talet. Byggnaden i Östanåparken uppfördes som förvaltningsbyggnad för Nickby sjukhus. Utsidan är skyddad av Museiverket. Bild: Kristoffer Åberg

Sedan slutet av 2013 har Sibbo kommun förgäves försökt sälja den så kallade förvaltningsbygganden i Östanåparken. Nu har man ändå hittat en köpare, byggbolaget Sisco, som ska sanera byggnaden för bostadsbruk.

Under början av veckan har ÖN inte fått tag på någon från Sisco som kan berätta närmare om planerna. Men redan i oktober i fjol kunde ÖN berätta att Sisco var intresserat av byggnaden.

Ännu i det skedet såg det ut som att byggbolaget YIT skulle köpa byggnaden men de planerna rann ut i sanden.

– Sibbo hade ett föravtal men YIT om att det var byggbolaget som skulle skaffa fram en investerare, men det lyckades aldrig och avtalet löpte ut, säger kommunens tekniska chef Ilari Myllyvirta.

Nedgången

Den gamla förvaltningsbyggnaden har stått och förfallit i flera år. Ungdomsgäng har brutit sig in i den och i september 2015, då det fördes diskussioner om byggnaden kunde fungera som en tillfällig flyktingförläggning, sade kommundirektör Mikael Grannas att byggnaden är vattenskadad och att alla ytor är förstörda.

Myllyvirta påminner om att byggnaden också har positiva sidor.

– Undersökningar visar att betongstommen är sund och byggnaden står på en ståtlig plats. Det som hittills saknats är en investerare som vill bygga fina bostäder i den.

Nu hoppas kommunen att man hittat en sådan.

Slipar på köpebrevet

I början av april godkände tekniska utskottet i Sibbo försäljningen av byggnad och tomt till byggbolaget Sisco som ska grunda ett bostadsaktiebolag för ändamålet. Köpesumman är 135 000 euro. Lokalservicechef Juha Pohjonen säger att man nu efter utskottets godkännande snickrar på det slutliga köpebrevet som han hoppas ska kunna vara undertecknat inom två veckor.

– Till exempel ska en liten bit av tomten brytas ut för en busshållplats. När köpebrevet är undertecknat ska köparen ansöka om bygglov, det torde ta ungefär ett halvår att behandla ansökan.

Pohjonen säger att Sisco betalar en handpenning på 10 000 euro när köpebrevet undertecknas, resten ska betalas inom 14 dagar då bygglovet beviljats.

– Det är fint att någon tar sig an förvaltningsbyggnaden, jag har en stark tro på att det här blir bra.

Förvaltningsbyggnaden vid före detta Nickby sjukhus kom med tillhörande tomt i Sibbo kommuns ägo år 2009. Tidigare ägaren Helsingfors stad fick i utbyte mark- och vattenområden i Sibbo till ett värde som beräknades till 1,6 miljoner euro.

Sibbo utredde möjligheterna att totalrenovera bygganden och använda den som ämbetshus. Av planerna blev det ändå inget och kommunen har inte hittat något bruk för byggnaden vars driftskostnader varit betydligt högre än inkomsterna.

Under åren har byggnaden förfallit ytterligare och ska nu enligt uppgift vara både nedgången och fuktskadad.

Kommunstyrelsen fattade i slutet av 2013 beslut om att byggnaden med tomt ska säljas. Utifrån ett anbudsförfarande ingick kommunen ett föravtal med byggbolaget YIT i slutet av 2014. Köpesumman var 135 000 euro men enligt avtalet förverkligas försäljningen först om YIT hittar en investerare. Trots att föravtalet förlängdes hittades ingen investerare och avtalet löpte ut i slutet av 2016.

Efter det här har Sibbo kommun själv försökt hitta någon som vill köpa i fastigheten.

Mer läsning