Fortsätt koka vattnet i Söderkulla och Tasträsk

KOKA. Uppmaningen att koka dricksvattnet och vatten som används till matlagning är i kraft under veckoslutet. Bild: Mostphotos

Mat- och dricksvattnet ska fortfarande kokas i Söderkulla centrum och vid Tasträsk i Sibbo, skriver kommunen i ett pressmeddelande.

Orsaken är att det på torsdagen hittades bakterier i vattenprover tagna i vattentornet och vattennätet i Söderkulla. Bakterierna tyder på en ytvattenkontamination.

Vatten som används som mat- och dricksvatten ska för säkerhets skull kokas i ungefär fem minuter. Området där vattnet ska kokas är märkt på kartan nedan. Färska grönsaker och frukt får inte heller sköljas med kranvatten som inte har kokats. Kärl som har diskats med vattnet kan användas efter att de har torkat. Vattnet kan användas till att tvätta sig och till att tvätta kläder. Invånarna uppmanas koka kranvattnet åtminstone under hela veckoslutet. Ett meddelande ges ut när uppmaningen att koka vattnet återkallas.

Bild: Sibbo kommun

Bakterierna i vattenledningen härstammar från Söderkulla vattentorn. Vattnet i övriga ledningar från en annan vattenkälla har testats och konstaterats vara rent. Söderkulla vattentorn har tvättats och desinficerats på fredagen och det är fortfarande isolerat från vattennätet. Man har ännu inte hittat orsaken till bakterierna i vattentornet och vattennätet. Miljöhälsovården utreder i samarbete med Vattenverket orsakerna till nedsmutsningen.

Vatten från Söderkulla vattentorn har spridits på det område som har märkts ut i kartan. Vatten kan användas på normalt sätt utanför det märkta området.

Miljöhälsovården tog på fredagen prover från nätverket. Resultaten blir klara i början av nästa vecka.

Utdelningen av dricksvatten fortsätter på parkeringsplatsen vid K-supermarket i Söderkulla (Järnvägsgränd 4, Söderkulla) under vardagar mellan klockan 07 och 22 och under veckoslutet klockan 9–18. Ta med egna vattenbehållare. Vatten delas ut så länge som uppmaningen att koka vattnet är i kraft.

Enligt Sibbo hälsocentral har det inte förekommit någon ökning av antalet sjukdomsfall på grund av magsjuka. Om du misstänker att du lider av magsymptom som beror på vattnet, ta kontakt med din egen hälsostation för bedömning av vårdbehovet. Sibbobor kan kontakta hälsostationen per telefon. Numret är 09 2353 6001. Om du ringer under jourtider ska du lyssna på meddelandet och följa anvisningarna som ges.

Nästa pressmeddelande ges ut senast på måndag.

Mer läsning