Fortsatt behov av socialt arbete inom invandrartjänsterna

Eftersom Sibbo gått in för att ta emot kvotflyktingar även i fortsättningen behövs en fast socialarbetartjänst inom invandrartjänsterna i kommunen, anser social- och hälsovårdsutskottet.

Med beslut från kommunstyrelsen inrättades en socialarbetartjänst för två år inom invandrartjänsterna år 2016. Tjänsten inrättades bland annat för att man skulle kunna erbjuda socialtjänster till de minderåriga asylsökande som kommit till Sibbo utan vårdnadshavare. Socialarbetaren skulle också ha hand om kvotflyktingarnas socialtjänster. Tjänsten inrättades på visstid eftersom det då var oklart hur länge de unga asylsökande skulle få bo i Sibbo.

Nu bor en stor del av ungdomarna som anlände som asylsökande fortfarande i kommunen, en del i familjegrupphemmet och en del inom eftervårdens stödbostäder. Även antalet kvotflyktningar och andra invandrare som bor i Sibbo har ökat sedan tjänsten inrättades. I slutet av 2015 tog kommunfullmäktige beslut om att kommunen även i fortsättningen ska ta emot kvotflyktingar varje år. Under mötet på måndagen konstaterade social- och hälsovårdsutskottet att behovet av en socialarbetare inom invandrartjänsterna härmed blivit bestående och att det är motiverat att inrätta en fast tjänst från och med början av nästa år. De lönekostnader som tjänsten innebär finns med i budgetförslaget för 2019. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.