Förtroendet ifrågasätts och utreds

Bild:

Stadsstyrelsen i Lovisa vill tillsätta ett tillfälligt utskott för att utreda om stadens representanter i den finska yrkesskolfullmäktige har stadsfullmäktiges förtroende. Det föreslår stadsstyrelsen för stadsfullmäktige.

När budgeten för den finska yrkesutbildningen, IUKKY, behandlades av samkommunfullmäktige i början av november följde inte två av Lovisa stads representanter de direktiv stadsstyrelsen gett dem inför mötet.

Stadsstyrelsen hade gett representanterna direktiv att rösta för att samkommunen skulle skicka in en ansökan om statsfinansiering för yrkesutbildningen i Östnyland, liksom de tre övriga yrkesutbildarna i regionen. Representanterna Pekka Heikkilä (Saml) och Jaakko Isotalo (SDP) röstade trots det emot förslaget.

Stadsstyrelsen i Lovisa beslöt i måndags att föreslå för stadsfullmäktige att ett tillfälligt utskott för att reda ut om Heikkilä och Isotalo har stadens förtroende tillsätts. Frågan gick till omröstning och avgjordes med rösterna 8-2

Stadsfullmäktige i Lovisa fattar beslut efter att utskottet kommit med sin rapport. Om fullmäktige inte har förtroende för representanterna kan de ersättas med nya representanter.